Hyvälle yritysvälitystavalle pelisäännöt
Hyvä yritysvälitystapa ohjeistus
SYVL ry:n yleiset toimeksiannon ehdot (SYLYTE 2008)
Uusi hallitus
Ravintoloiden hinnat romahtaneet
Yritysmarkkinat sekavassa tilassa


Lehdistötiedote 5.9.2005

Vapaa julkaistavaksi heti

 

Suomen Yritysvälittäjän Liitto ry (SYVL) teki heinä- elokuussa kyselyn suomalaisille yrityskaupan asiantuntijayrityksille koskien  pk-yritysten sukupolvenvaihdosten markkinoita ja näkymiä. Kysely lähetettiin 50:lle asiantuntijalle, joista vastasi 22. Julkisuudessa on esitetty useiden kymmenien tuhansien yritysten hakevan uutta omistajaa ja, että alalla vallitsisi markkinapuute ylitarjonnasta johtuen. Koska asiaa ei ole tiettävästi missään yhteydessä alan ammattilaisilta aiemmin kysytty, se tehtiin nyt SYVL ry:n toimesta.

 

Sukupolvenvaihdos buumi ei ole alkanut

 

Markkinakasvu on ilmeisesti kanavoitunut pelkästään julkisiin ilmaispalveluihin. 75 % vastaajista katsoi,  ettei toimeksiantojen lukumäärä ole käytännössä kasvanut viimeiseen kahteen vuoteen. 81 %:n  mielestä käytössä on omia resursseja kysyntään nähden liikaa. Markkinoilla oleva palvelujen kysyntä voitaisiin tämän perusteella helposti hoitaa nykyisillä yksityisillä palveluilla. Väitetyistä markkinapuutteista ei vastausten perusteella ole merkkiäkään. Julkisensektorin tai yrittäjäjärjestöjen tuottamien omistajavaihdospalveluiden tarpeelle ei ole tältä pohjalta perusteita.

 

Julkiset ja  yrittäjäjärjestöjen ilmaispalvelut vääristävät kilpailua

 

Julkisrahoitteisia omistajanvaihdospalveluita 56 % piti negatiivisina ja 38 % ei nähnyt niillä olevan mitään merkitystä toimi-alan kehityksen kannalta. Omistajanvaihdospalvelujen tuottamissa kaikkien vaikeimmiksi asioiksi nousivat selkeästi kilpailevat ilmais- tai julkisin varoin tuotetut palvelut ja asiakkaiden halu tai kyky maksaa asiantuntijapalveluista. Kysyntää pidettiin yleisesti liian vähäisenä.  56 % vastaajista näki myös yrittäjäjärjestöjen omistajanvaihdospalvelut kilpailua vääristävinä. Selvityksen perusteella ilmais- tai tuetetut palvelut syövät markkinat alan terveeltä kehitykseltä ja asiantuntijayrittäjyydeltä.

 

Verouudistuksella ei käytännön vaikutusta

 

Verotukselliset helpotukset sukupolvenvaihdoksissa eivät näytä kiihdyttäneen omistajanvaihdoksia. 87 % ei kokenut verouudistusten juuri lainkaan vaikuttaneen toimia-alan tapahtumiin. Verotukselliset kikkailut eivät selvästikään ole kovin merkittävä tekijä kun tehdään päätöstä myydä tai ostaa yritys.

 

Markkinoiden odotetaan kasvavan maltillisesti

 

Vaikka markkinatilanne onkin tällä hetkellä yksityisten asiantuntijayritysten kannalta vaisu, niin markkinoiden kuitenkin odotetaan lähivuosina kasvavan jonkin verran (75 % vastaajista) ja toimeksiantojen lisääntyvän. Ennusteet kymmenien tuhansien yritysten yrityskauppamarkkinoista pidettiin selkeästi liioiteltuina.

 

Vastaajilla välitettävänä olevien yritysten määrät vaihtelivat muutamasta yrityksestä aina 200 . Tyypillisimmällä vastaajalla oli noin 20 yritystä välitettävänä. Yli  50 kohteen välittäjiä oli 31 %. Mikäli markkinat kasvavat ja kysyntä ohjautuisi yksityisille palvelun tarjoajille, yritykset vastaavat kysyntään tehostamalla toimintaa, erikoistumalla ja rekrytoimalla henkilökuntaa. Vain joka viides nostaisi palveluiden hintoja.

 

Kyselyn perusteella julkinen häly ja julkisen sektorin sekä yrittäjäjärjestöjen toimet ovat selvästi ylimitoitettuja eivätkä perustu toimialan todellisiin tarpeisiin.

 

Lisätietoja

Juha Rantanen, puheenjohtaja , Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry, Kauppiaskatu 9 b A , 20100 Turku, Puh (02) 478 4311, Fax (02) 478 4330, GSM 050 544 5081, juha@talous.net

Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjäin yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä yritysvälittäjäin toiminnan yleisiä edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla. www.syvl.fi

 


Netello.com