Yrityskaupat kaatuvat tavallisimmin hintapyyntöön ja rahoitusongelmiin

Tutkimus: Yrityskaupat kaatuvat tavallisimmin hintapyyntöön ja rahoitusongelmiin – apua arvonmääritykseen tarvitaan

Suomessa tehdään vuosittain vain pari tuhatta pk-yrityskauppaa, kun niitä tulisi tehdä pelkästään yrittäjien ikääntymisestä johtuen yli tuplasti enemmän. Ostajien mielestä kaupat jäivät tekemättä yleensä liian korkean hinnan takia. Myyjien mielestä rahoituksen saaminen oli suurin ongelma. Tiedot toteutumattomien yrityskauppojen syistä käyvät ilmi tänään julkistetusta tutkimuksesta.

— Arvonmäärityksessä tarvittaisiin usein asiantuntija-apua. Nykyään asiantuntijoita hyödyntävät lähinnä kokeneet ja koulutetut yrityskaupan tekijät, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Varamäki johti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehtyä tutkimusta Kesken jääneet yrityskaupat — myyjien ja ostajien näkökulma. Tutkimus selvitti yrityskauppoja pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Varamäki esitteli tutkimustuloksia valtakunnallisessa Omistajanvaihdos 2014 -konferenssissa tiistaina Helsingissä.

— Tulosten perusteella voi suosittaa, että julkisesti rahoitetussa omistajanvaihdosneuvonnassa keskitytään entistä tarkemmin elinkelpoisiin yrityksiin. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että yrityskaupat, joiden avulla säästetään työpaikkoja, saadaan päätökseen, Varamäki toteaa.

Rahoitus on ongelma mutta myös kätevä selitys

Tutkimuksen perusteella yrityskauppojen rahoitus on merkittävä ongelma. Etenkin vakuusvaateet ovat tiukat ja rajaavat mahdollisia ostajia ulos.

Elina Varamäki huomauttaa, että rahoitusta saatetaan käyttää julkisena syynä neuvotteluista vetäytymiseen silloin, kun varsinaista syytä ei haluta ilmaista. Tämä käy ilmi siitä, että myyjät pitävät rahoitusta syynä yrityskaupan kaatumiseen useammin kuin ostajat.

— Osa kaupoista jää toteutumatta myös siksi, että myytävä yritys on käytännössä elinkelvoton, kun otetaan huomioon yrityskaupasta syntyvä rahoitusrasite.

Yritystä lähdetään usein myymään liian myöhään

Tutkimus osoittaa, että yritystä lähdetään usein myymään liian myöhään. Omistajan ikääntymisen lisäksi ajoituksen riskejä ovat toimialan näkymät ja yleiset suhdanteet.

— On erittäin tärkeää, että yritystä kehitetään myyntihetkeen asti. Yrityksen elinkelpoisuutta ja tulevaa tuottoa pohtiessaan ostajat ja rahoittajat ottavat huomioon toimialan, tuotteiden ja markkinoiden näkymät, Varamäki sanoo.

— Iäkäs myyjä ei välttämättä voi ajoittaa kauppaa sopivaan suhdannetilanteeseen. Yrityksen myynti onnistuu parhaiten silloin, kun sillä menee hyvin.

Pienten yritysten omistajanvaihdoksiin vauhtia omistajanvaihdosrahastolla

Suurin osa pienten yritysten omistajanvaihdoksista ei kiinnosta pääomarahastoja. Yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä etenkin yksityishenkilöt tarvitsevat lähes aina ulkopuolista rahoitusta.

Elina Varamäen mukaan maltillinen pääomarahasto, joka sijoittaisi kotimaassa toimiviin pieniin yrityksiin, voisi tuoda vauhtia mikroyritysten omistajanvaihdoksiin. Sijoittajina voisivat olla eläkevakuutusrahastot ja muut institutionaaliset sijoittajat, julkiset rahoittajat sekä yksityiset pääomasijoittajat.

— Rahaston toimintatapoihin pitäisi kuulua myös hallitustyöskentelyyn osallistuminen. Näin saataisiin kokeneiden yrittäjien tietotaitoa uuden omistajan käyttöön.

Varamäen mukaan neuvottelujen kariutuminen ei aina ole epäonnistuminen.
— Neuvotteluissa ostaja pääsee tutustumaan yritykseen ja voi todeta, että yritys ei vastaa hänen tarpeitaan. Silloin on hyvä, että kaupat jäävät tekemättä. Se on osa elinkeinoelämän luonnollista dynamiikkaa, Varamäki sanoo.

Tutkimuksesta

Kesken jääneistä yrityskaupoista on erittäin vaikea saada tietoa. Tutkimusaineisto kerättiin kesällä 2014 internet-kyselyllä, jota välittivät eteenpäin Suomen Yrittäjät ja omistajanvaihdosasiantuntijat. Vastauksia saatiin 156. Näistä ostajia oli 40 ja myyjiä 116. Lisäksi tehtiin 20 teemahaastattelua. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti tutkimuksen ESR-rahoituksella osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta.

Lisätietoja:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Dosentti, KTT Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040-830 5189

Lähde www.yrittajat.fi

Vastaa