Auktorisointi yritysvälittäjille

SYVL panostaa alkaneena vuonna voimakkaasti jäsenistönsä osaamisen kehittämiseen. Jäsenistölle tullaan vuoden 2020 aikana lanseeraamaan mahdollisuus auktorisoida osaamisensa ja käyttää markkinoinnissaan mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä.

Auktorisointi on henkilökohtainen ja se edellyttää SYVL:n jäsenyyttä. Auktorisointiin haetaan SYVL:n hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jossa hakija kuvaa lyhyesti nykyistä toimintaansa yritysvälittäjänä. Mikäli edellytykset auktorisointiin täyttyvät, hakija käy läpi auktorisointikokeeseen liittyvät opintomateriaalit ja valmistautuu osoittamaan osaamisensa kokeessa. Hyväksytysti kokeen suorittanut saa auktorisointitodistuksen sekä oikeuden käyttää asiakasyhteyksissään mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä. Hyväksytty auktorisointi edellyttää yritysvälittäjältä yrityskauppoihin liittyviä perustietoja juridiikkaan, verotukseen ja rahoitukseen liittyen sekä perehtyneisyyttä hyvään välitystapaan. Hakumenettelystä, hyväksymisedellytyksistä ja auktorisoinnin suo-rittamisesta tullaan tiedottamaan lisää kevään 2020 aikana.