Ensimmäiset Auktorisoidut yritysvälittäjät (AYV) hyväksytty

AYV-tutkinnolla Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto haluaa varmistaa, yhdenmukaistaa ja kehittää yritysvälittäjien ammattitaitoa. Tavoitteena on yhtenäinen korkea laatu, mistä hyöty koituu yrityskaupan osapuolille. Hyvän yritysvälittäjän tunnistaminen helpottuu

Tampereella 18.11.2020 pidetyn valtakunnallisen tutkintokokeen läpäisi kahdeksan kokelasta kahdestatoista. Kirjanlyhennettä AYV (Auktorisoitu Yritysvälittäjä), AFM (Auktoriserad Företags Mäklare) ja ABB (Authorized Business Broker) saavat tästä lähtien käyttää

Asko Viren Myrskylästä, Jan von Bonsdorff Jyväskylästä, Kenneth Udd Sipoosta, Mikko Ruosteenoja Espoosta, Rauno Toikka Lempäälästä, Sari Koskela Seinäjoelta, Simo Poikola Espoosta ja Tuure Toivola Helsingistä.

Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi hyväksytyksi tuleminen edellyttää tutkintokokeessa menestymistä, SYVL ry:n jäsenyyttä ja käytännön työkokemusta yritysvälittäjän työstä. Lisäksi kokelaan on osoitettava viisi referenssiä kolmenvuoden ajalta, joissa hän on toiminut yritysvälittäjänä.

Kokeessa testaan tietoja ja taitoja yhdeksältä eri aihealueelta. Nämä ovat rahoitus, kauppa- ja sopimusoikeus, verotus, rahanpesun ja terrorismin estäminen, kiinteistökauppa, arvonmääritys, hyvä yritysvälitystapa, yritysvälityksen yleiset toimeksiannon ehdot ja omistajanvaihdoksiin yleisesti liittyvät kysymykset.  Osa kysymyksistä pohjautuu tietoon, joka on ammattilaisten keskuudessa yleisesti tunnettua, mutta ei kovin helposti löydettävissä mistään tietystä lähteestä.

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto pitää kotisivuillaan yllä luetteloa auktorisoiduista yritysvälittäjistä. Hyväksyntä on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen se on mahdollista uusia.

Seuraava tutkintokoe on tarkoitus järjestää loppukeväällä 2021.

Lisätietoja:

Juha Rantanen

puheenjohtaja, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto, p.0505445081, info@syvl.fi

www.syvl.fi

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.