Yritysvälittäjäin toimeksiannot ammattimaistuvat

Suomalaisten yritysvälittäjien asema omistajanvaihdosten ekosysteemissä vahvistuu ja tekeminen ammattimaistuu jatkuvasti. Tätä kehitystä tukeakseen SYVL on uudistamassa yritysvälittäjien käytössä olevia keskeisiä dokumentteja: yleiset toimeksiannon ehdot (SYLYTE), yritysvälitystoimeksiantosopimuksen malli ja ohje hyvästä yritysvälitystavasta.

Edelliset versio ovat ennättäneet jo useamman vuoden ikäisiksi (SYLYTE 2013 ja HYVÄTAPA 2016). Toimintaympäristön jatkuvaan muuttumiseen ja toimialan kehittymiseen halutaan nyt vastata. SYVL hallitus perusti joulukuussa 2020 työryhmän valmistelemaan uudistusta. Työ etenee aikataulussa ja jäsenistö saa uudet luonnokset kommentoivakseen vielä ennen kesää. Uudet versiot on tavoitteena ottaa käyttöön viimeistään kuluvan vuoden loppupuolella.

Yleisten toimeksiantoehtojen laajuus säilyy nykyisessä tiiviissä kahdessa sivussa. Pykälien sisältöjä ja paikkoja on uudistettu sekä juridiikkaa tarkastettu. Käytössä olevaa termistöä on tiivistetty ja johdonmukaistettu. Termi ”kirjallisesti” on vaihdettu termiin ”dokumentoidusti”. Määräaikoja on tarkistettu joiltain osin ja nyt ne ilmoitetaan pääsääntöisesti päivinä. Esimerkiksi ”Toistaiseksi voimassa olevan toimeksiannon irtisanomisaika on kuusikymmentä (60) päivää”. Hyvässä yritysvälitystavassa puhutaan nyt yritysvälttäjästä eikä välittäjästä.

Yritysvälitystoimeksiantosopimuksen mallin osalta merkittävin muutos osalle SYVL:n jäsenkuntaa on, että jatkossa se on kaikkien jäsenten käytössä. Mallia itsessään on johdonmukaistettu ja tiivistetty niin, että vanhan liiton kaverit voivat tulostaa sen yhdelle 2-puoleiselle arkille.

Tavoitteena on tehdä näistä dokumenteista aikaisempaa johdonmukaisempia ja selkeämpiä. Samalla hiotaan yksityiskohtia ja poistetaan päällekkäisyyksiä. Uusien versioiden kenttäkierroksella haluamme antaa jäsenistölle mahdollisuuden osallistua kokonaisuuden rakentamiseen niin, että nämä kaikki keskeiset dokumentit palvelevat mahdollisimman hyvin yritysvälittäjiä ja heidän asiakkaitaan. Toimintaansa yhä ammattimaisemmaksi kehittävä yritysvälityksen toimiala on olennainen osa suomalaista kasvuyrittäjyyden vahvistamista.

Juha Tall, hallituksen jäsen

SYVL