Viisi uutta Auktorisoitua yritysvälittäjää (AYV) hyväksytty

AYV-tutkinnolla Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto varmistaa, yhdenmukaistaa ja kehittää yritysvälittäjien ammattitaitoa. Auktorisoitu yritysvälittäjä on osoittanut hyvän ammattitaitonsa ja osaamisensa liiton järjestämässä vaativassa kokeessa.

Tampereella 19.5.2021 pidetyn valtakunnallisen tutkintokokeen läpäisi viisi kokelasta. Koe oli edellistä vaikeampi, silti kaikki kokelaat läpäisivät kokeen. Läpäisyraja oli sama kuin edellisessä kokeessa eli 70 % vastuksista tuli olla oikein. Yhtään virheetöntä suoritusta ei saatu ja monen pisteet olivatkin lähellä hyväksymisrajaa. Mukana oli tällä kertaa myös kokeen uusijoita.

Kirjanlyhennettä AYV (Auktorisoitu Yritysvälittäjä), AFM (Auktoriserad Företags Mäklare) ja ABB (Authorized Business Broker) saavat tästä lähtien käyttää

Aki Eiranto, Lempäälä

Juha Tall, Seinäjoki

Päivi Kuitunen, Lohja

Tapani Tauriainen, Tampere

Tomi Vuorinen, Turku

 

Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi hyväksytyksi tuleminen edellyttää paitsi tutkintokokeessa menestymistä niin myös SYVL ry:n jäsenyyttä ja käytännön työkokemusta yritysvälittäjän työstä. Lisäksi kokelaan on osoitettava viisi referenssiä kolmenvuoden ajalta, joissa hän on toiminut yritysvälittäjänä.

Kokeessa testaan tietoja ja taitoja yhdeksältä eri aihealueelta. Nämä ovat rahoitus, kauppa- ja sopimusoikeus, verotus, rahanpesun ja terrorismin estäminen, kiinteistökauppa, arvonmääritys, hyvä yritysvälitystapa, yritysvälityksen yleiset toimeksiannon ehdot ja omistajanvaihdoksiin yleisesti liittyvät kysymykset. Osa kysymyksistä pohjautuu tietoon, joka on ammattilaisten keskuudessa yleisesti tunnettua, mutta ei kovin helposti löydettävissä mistään tietystä lähteestä.

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto pitää kotisivuillaan yllä luetteloa auktorisoiduista yritysvälittäjistä. Hyväksyntä on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen se on mahdollista uusia.

Seuraava tutkintokoe on tarkoitus järjestää marraskuussa 2021.

Lisätietoja:

Juha Rantanen

puheenjohtaja, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto, p.0505445081, info@syvl.fi

www.syvl.fi

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.