Mistä tietää onko yrityksen liiketoiminta kunnossa myyntiä ajatellen?

Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien itsearviotestien avulla yrittäjän on mahdollista saada konkreettista tietoa sekä vinkkejä yrityksen liiketoiminnan eri osaalueiden kehittämiseen. Testien kolme teemaa ovat yrityksen kasvukyvykkyys, digivalmiudet sekä kasvun hallinta. Testien käyttö on ilmaista.

Liiketoiminninnan hallintaa on kyky tunnistaa yrityksen toimintaedellytykset. Mikäli niitä ei tiedosta, uudet liiketoimintamahdollisuudet voidat jäävät hyödyntämättä. Yrityksen myyntikuntoon tähtäävät toimet kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja pilkkoa ne riittävän pieniin osakokonaisuuksiin. Päätöksenteon merkitys ja rooli yrityksen kehitystoimissa on ratkaiseva. Päätöksenteon pitää pohjautua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Kustannuksia ei kannata aliarvioida, resurssitarve pitäisi olla ennustettavissa, tarvittava kapasiteetti tulee olla saatavilla ja päätösten on hyvä noudattaa yrityksen strategiaa.

Onko yrityksellä kasvun edellytyksiä? Kasvukyvykkyystestin tuloksen perusteella tiedät varmuudella, kuinka hyvät mahdollisuudet yritykselläsi on ottaa kasvuaskelia.

Millä tasolla yrityksen digiasiat ovat? Digivalmiustesti auttaa yrityksen digitaalisen muutoksen hallinnassa. Yrityksen digitalisaatio vaatii strategisia ja kulttuurillisia muutoksia, hyvää johtamista, rohkeutta ja riskinottokykyä.

Onko yritys kasvanut hallitusti? On selvää, että yrityksen kasvaessa sen liiketoiminta monimutkaistuu tuoden väistämättä uusia haasteita ja kasvukipuja. Kasvunhallinnan testit arvioivat yrityksesi kasvun tilaa vastaavia kehityskohteita ja antavat käytännön vinkkejä kasvunhallinnan tueksi.

Testien löytyvät osoitteesta: https://kasvavayritys.fi

Testit on tuottanut Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® osana Pohjois-Pohjanmaan Liiton EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta.

Kai Hänninen
Oulun yliopisto
040 5747 951
kai.hanninen@oulu.fi

 

Kirjoitus julkaistu alunperin
Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.