Vähän väliä

Sanoilla välittää, välittäjä ja välitys on monia merkityksiä, jotka yleensä käyvät ilmi lauseen asiayhteydestä. Kenties helpoimmin mieleen tuleva  ajatus välittämisestä  on tilanne, jossa välittäjä hoitaa saamaansa välitystehtävää. Tällöin hän toimii yhteyshenkilönä. Hän saattaa yhteen kaksi tai useampia  osapuolia (esimerkiksi myyjän ja ostajan).

Välittää voi myös tarkoittaa kertoa eteenpäin  tai  puhua jonkun puolesta. Jos välitetään tietoa, se tarkoittaa kertomista, tiedoksi saattamista, julistamista tai ilmoittamista. Kun mediayhtiö välittää radiossa tai televisiossa esimerkiksi viihdetapahtuman, se lähettää ohjelmaa, esittää  ja  levittää  ääntä ja/tai kuvaa.

Kiistatilanteissa välittäminen on sovittelua,  jolloin sopuun pääsemiseksi on onnistuttava lähentämään toisiaan  kiistelevät osapuolet ja heidän erilaiset näkemyksensä.

 

Kun ihminen kysyy toiselta, välitätkö minusta lainkaan, hän voi  tarkoittaa esimerkiksi,  oletko mieltynyt minuun, merkitsenkö sinulle mitään, piittaatko minusta ollenkaan, oletko huolestunut takiani, pidätkö minua arvossa.  Vastaavasti, jos joku kertoo, että hän vähät välittää muista, ymmärrämme että hän on joko epäempaattinen tai  haluaa jättää muihin etäisyyttä.

Välittäminen voi olla huolehtimista, perille toimittamista, siirtämistä tai kuljettamista.  Se voi olla myös vaalimista tai huolimista.  Välittäjä voi kantaa ja antaa  jonkin fyysisen esineen tai jotakin aineetontakin, esimerkiksi ohjeen, palautteen tai uhkauksen.

 

Joskus kuulemme sanottavan: ”Älä välitä”.  Silloin yleensä tarkoitamme, ettei kannata murehtia, olla huolestunut,  jäädä surkuttelemaan, loukkaantua tai pahoittaa mieltään. Tunnetuimpia suomalaisia, joka ei välittänyt, on  ollut vuosikymmenten ajan Ville.  Hän ei välittänyt edes tuon taivaallista, jota itse kunkin  on maanpäällisessä elämässä hankalaa välittää. Ehkäpä kirkon  sananjulistajia lukuunottamatta, jotka mielellään työnsä puolesta ennakoivat tulevaa.

 

Kun ajattelemme sellaisia ammattinimikkeitä kuin vaikkapa asunnonvälittäjä, kiinteistönvälittäjä  tai yrityskauppavälittäjä, huomaamme, että monet muutkin välittämisen muodot kuin vain ostajan ja myyjän saattaminen yhteen  (yhteyshenkilönä)  ovat läsnä heidän työssään. He ovat toimeksiantajansa puolestapuhujia, tiedoksi saattajia, tiedon levittäjiä,  kohteen tai sopimuksen esittäjiä, näkemyserojen sovittelijoita, huolehtijoita  sekä perille viejiä. Heidän työnään on välittäminen sanan monessa eri merkityksessä.

Välittäjiä kuvaavia nimityksiä on paljonkin.  On ruotsalaisperäinen meklari,  englantilaisperäinen brokeri  ja savolaisperäinen välj’vouhka.  Listaan voidaan lisätä  edustaja, agentti, välikäsi tai sovittelija sen mukaan, minkä luonteisesta välitystehtävästä on kysymys.

 

Matti  Koiranen
Emeritusprofessori