Pienen yrityksen arvonmääritys – kuka sen tekee?

Yrityksen omistajanvaihdoksen onnistumisen yksi keskeisimmistä askelmerkeistä on ostajalle ja myyjälle yhteisen näkemyksen saavuttaminen yrityksen arvosta. Sukupolvenvaihdoksessa puolestaan verottajan ratkaisulla yrityksen arvosta on valtava merkitys, mutta käytännössä tämä ratkaisu yleensä myötäilee alan asiantuntijoiden näkemyksiä, mikäli sellaisia on käytettävissä. Omistajanvaihdokseen liittyen verottaja muodostaa oman käsityksensä sekä yrityksen tuotto- että substanssiarvosta. Toisaalta yleensä ostajan erityisenä mielenkiinnon kohteena on tuottoarvo ja vastaavasti myyjää kiinnostaa ainakin substanssiarvo. Vaikka kysytään näkemystä yrityksen arvosta, ammattimainen toiminta edellyttää, että käytettävissä ovat laskelmat ja luvut kahdesta arvosta.

Jatka lukemista ”Pienen yrityksen arvonmääritys – kuka sen tekee?”

Yrityskaupat kannattaa suunnitella huolella – nopeita lottovoittoja ei ole olemassa

Suomessa on viime vuosina tehty lukuisia yrityskauppoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi Woltin myynti yhdysvaltalaiselle verkkokauppayhtiö DoorDashille tai Supercellin yrityskauppa ensin japanilaiselle Softbankille ja GungHo-peliyritykselle, ja sen jälkeen kiinalaiselle Tencentille. Tässä vain näkyvimmät esimerkit. Näiden lisäksi 2010-luvulla Suomessa on tehty yli 500 yrityskauppaa, jossa on ollut ulkomainen ostaja. Kysymys kuuluu, että minkälaisia hyötyjä ja muutoksia näissä yrityksissä on tapahtunut? Ymmärtääksemme yhteiskuntamme ja yritystemme asemaa kansainvälisessä kilpailussa on tärkeää selvittää, miten ostettava yritys menestyy yrityskaupan jälkeen. Hyötyvätkö elinkeinoelämämme ja yhteiskuntamme yrityskaupoista vai korjaako joku muu voitot?

Jatka lukemista ”Yrityskaupat kannattaa suunnitella huolella – nopeita lottovoittoja ei ole olemassa”

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä noteeraa vahvasti omistajanvaihdokset

Valtioneuvosto on 21.4.2022 tehnyt periaatepäätöksen yrittäjyydestä. Periaatepäätös on kokoava asiakirja, jonka tarkoitus on viestiä valtioneuvoston tahtotilaa yrittäjyyden edistämisessä sekä koota yhteen keskeisiä yrittäjyyden edistämisen toimia ja lähestymistapoja. Periaatepäätöksellä halutaan myös osaltaan vahvistaa yrittäjyyden roolia ja merkitystä hyvinvoinnin, myönteisen taloudellisen kehityksen, työllisyyden ja elinvoiman taustalla. Yrittäjyyden periaatepäätös on voimassa 31.12.2027 asti.

Periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa keskeisimmät periaatteelliset ja pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimet, joilla yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tukea pitkäjänteisesti eri hallinnon aloilla. Periaatepäätös pohjautuu aiemmin laadittuun yrittäjyysstrategiaan, jossa tunnistettiin yrittämiseen liittyviä haasteita sekä toimia, joilla niihin voidaan vastata.

Jatka lukemista ”Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä noteeraa vahvasti omistajanvaihdokset”

Opinnäytteitä omistajanvaihdoksesta

Yrityksen omistajanvaihdos on yrittäjyyden opiskelijoiden kestosuosikki opinnäytteen aiheena. Omistajanvaihdokset tarjoavat loppumattoman lähteen hyville tutkimuskysymyksille ja aiheen tärkeys on vaivatonta perustella. Aina voi tehdä tutkimuksen esimerkiksi ov-prosessin tarkastelusta, omistajanvaihdoksen menestystekijöistä, prosessin syy-seuraussuhteista tai ov-prosessin eri toimijoiden keskinäisestä dynamiikasta.

Muutaman viime vuoden aikana LUT-yliopiston Yrittäjyyden DI-ohjelmassa omistajanvaihdosta on käsitelty monilla tavoilla: yritysostoja on tarkasteltu yrityksen kasvustrategiana ja mahdollisuutena strategiseen uudistumiseen. Useita töitä on tehty yritysostoprosessin systematisoinnista. Näissä tapauksissa ostaja on tehnyt tai tekemässä useita yritysostoja ja tavoitteena on luoda yritysostoihin liittyvää pysyvämpää osaamista organisaatioon. Osaaminen korostuu myös yritysostojen jälkeiseen integraatioprosessiin liittyvissä opinnäytteissä. Erityisesti näissä tutkimuksissa analyysi paranee, kun opiskelija pystyy syventymään johonkin tarkasti rajattuun ilmiöön. Siten esimerkiksi omistajaohjauksen muodostuminen ostettuun yritykseen yrityskaupan jälkeen on erityisen mielenkiintoinen tutkimusaihe ja lopputulos ei ole ennalta arvattava. Myös yritysten kulttuurisen sulauttamisen eli akkulturaation analyysi on tarjonnut uusia näkökulmia.

Jatka lukemista ”Opinnäytteitä omistajanvaihdoksesta”

Joukkuelaji nimeltä yrittäjyys

Yrittäjyys on täynnä myyttisiä tarinoita, joissa sankariyrittäjä on luonut yrityksensä tyhjästä ja raivannut tiensä menestykseen. Vaikka nämä tarinat usein henkilöityvätkin yhteen yrittäjään, niin lähes poikkeuksetta yksilön menestyksen taustalta löytyy suuri joukko muitakin osaavia ihmisiä. Yrittäjyys ei nimittäin ole yksilösuoritus vaan pikemminkin joukkuelaji, jossa yrittäjän menestyminen syntyy kyvystä hyödyntää verkostoja ja löytää oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin.

Joukkuelajista on ehdottomasti kyse esimerkiksi silloin, kun yhdellä yrityksellä on useampia omistajayrittäjiä. EK:n kyselyn mukaan lähes kolmannes työnantajayrityksistä on tällaisten yrittäjyystiimien vetämiä. Näitä omistajajoukkueita esiintyy kaikenkokoisissa yrityksissä, niin pienissä kuin suurissa. Varsinkin monella kasvuhakuisella yrityksellä, tai urheilutermein seuralla, on usein monta sen operatiiviseen toimintaan osallistuvaa omistajaa.

Jatka lukemista ”Joukkuelaji nimeltä yrittäjyys”