Yhteistyön hyöty käyttöön oikea-aikaisesti

COVID-19 aiheuttaa ongelmia eri tavoin eri toimialoille

Ennalta arvaamaton ja taloudellisen shokin aiheuttanut COVID-19 on jo vaikeuttanut laajasti yritysten ja yrittäjien toimintaa. Vaikutukset eivät ole olleet samanlaisia kaikille toimialoille; joillakin toimialoilla ja yrityksissä COVID-19 on poikkeuksellisesti jopa lisännyt kysyntää ja parantanut toimintaedellytyksiä. Mutta vaikutukset ovat voittopuolisesti olleet kielteisiä tehden yritystoiminnan jopa lähes mahdottomaksi. Ja valitettavasti nämä haasteet tulevat jatkumaan vielä ainakin vuoden 2021 alkupuolella.

Jatka lukemista ”Yhteistyön hyöty käyttöön oikea-aikaisesti”

Earnout vai burnout

On yhä harvinaisempaa, että yrityskaupassa kauppahinta maksetaan kokonaan kerralla. Yksi syy on se, että yrityksissä on yhä enemmän immateriaalista omaisuutta, kuten osaamista, josta ei saada vakuutta rahoittajille. Vaikka tuotot ovat hyviä, epävarmuutta on rahoituksen näkökulmasta aikaisempaa enemmän. Varmuutta saadaan jakamalla riskiä ja se tapahtuu vaiheistamalla kauppahinnan maksua. Puhutaan earnouteista ja maksujärjestelyistä. Yrityskauppa onnistuu, kun osataan sopivasti joustaa.

Jatka lukemista ”Earnout vai burnout”

Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen

Joskus sanotaan, että yritys on yrittäjän lapsi. Vertaus ei ole täydellinen, mutta jotain samankaltaista yrittäjyydessä ja yrittäjyyden elinkaaressa ja vanhemmuudessa on.

Yrittäjyys, yrittäjäksi ryhtyminen on iso askel. Niin on myös vanhemmuus. Molemmissa on ensin toive ja tahto, joka voi toteutua eri tavoin. Kun toive muuttuu todeksi, se muuttaa elämäsi pysyvästi.

Jatka lukemista ”Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen”