Ajankohtaista nyt

Yritysvälittäjien auktorisointi alkaa!

21.9.2020 aukeaa ensimmäinen haku Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi. Auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa yritysvälittäjien osaamisen ja ammattitaidon riittävyys ja säilyminen yritysvälittäjille keskeisissä osaamisalueissa.

Haku on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oikeutta osallistua auktorisointitenttiin. SYVL ry:n hallitus valitsee hakemusten perustella tenttiin kutsuttavat. Kokelaan on täytettävä etukäteen määritellyt kriteerit, jotta hänet voidaan hyväksyä tenttiin. Tällaisia ovat mm. SYVL ry:n jäsenyys (suoraan tai välillisesti) sekä tuoreet referenssit yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta.

Hakuaikaa on kuukausi (haku päättyy 20.10.2020) ja varsinainen tentti järjestetään 18.11.2020 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Suomen ensimmäiset Auktorisoidut yritysvälittäjät nimitetään jouluun mennessä. Tenttejä tullaan jatkossa järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava on keväällä 2021 (tästä informoidaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa).

Yritysvälittäjän ammatti on yksi vaativimpia talouselämässä. Mikään yksittäinen koulutus ei anna täydellisiä eväitä ammatissa menestymiselle ja samalla moni koulutus ja kokemus antaa hyviä valmiuksia siihen. Osittain tästä syystä yritysvälittäjien taustat ovat varsin kirjavia.

Hyvä yritysvälittäjä hallitsee monenlaisia tietoja ja taitoja juridiikasta myyntitaitoihin. Yhtä kaikki, on olemassa yleisiä perustaitoja, joita jokaisella hyvällä yritysvälittäjällä on. Näiden perustaitojen tasoa testaan yritysvälittäjän auktorisoinnilla. Auktorisoinnilla pyritään edelleen parantamaan ja ylläpitämään yritysvälittäjien ammatillista osaamista sekä auttamaan asiakkaita valitsemaan avukseen osaavan ammattilaisen.

Lue lisää kohdasta ”Yritysvälittäjien auktorisointi”. Hakuohjeisiin, mallitenttiin, oppimateriaaliluetteloon sekä ilmoittautumaan pääset, kun viet hiiren Yritysvälittäjien auktorisointi alasvetovalikon päälle.