Mallitentti

Voit valmistautua yritysvälittäjän auktorisointikokeeseen tutustumalla alla olevaan mallitenttiin, josta näet esimerkkikysymyksiä, joiden kaltaisia kysymyksiä yritysvälittäjän tutkinnon tentissä kysytään. Aihealueita on yhdeksän. Varsinaisessa tentissä on yhteensä kolmisenkymmentä kysymystä, vähintään kaksi kustakin aihealueesta.

Aihealueet ovat  seuraavat:

1 . Yleiset omistajanvaihdoksiin liittyvät kysymykset

2.  SYLYTE:n liittyvät kysymykset

3. Hyvän yritysvälitystavan ohjeeseen liittyvät kysymykset

4.  Rahoitusaiheiset kysymykset

5.  Verotusaiheiset kysymykset

6.  Kysymykset aiheista yrityskaupan juridiikka; kauppa- ja sopimusoikeus

7.  Rahanpesun ja terrorismin estämiseen liittyvät kysymykset

8.  Kiinteistökauppaan liittyvät kysymykset

9.  Kysymykset arvonmäärityksestä

 Huom! Kysymykset eivät välttämättä ole yllä olevan listan mukaisessa järjestyksessä. Tenteistä pyritään tekemään vaikeusasteiltaan samantasoisia, mutta lähtöoletuksena on, että oikeiden vastusten osuus olisi noin 80%Hyväksytyn suorituksen alarajan päättää yhdistyksen hallitus tenteittäin. Esimerkkikysymysten oikeat vastausvaihtoehdot ovat kerrottu viimeisen kysymyksen jälkeen. 

MALLITENTTI

Valitse yksi vaihtoehto kustakin 

1. Eri toimijoiden (yritysvälittäjät, pankit, tutkijat, Finnvera) konsensusarvio on, että omistajanvaihdoksia on tehty viime vuosina Suomessa vuosittain yhteensä

a) alle 500 kpl  

b) noin 700 kpl 

c) 2000 – 4500 kpl 

d) yli 10 000 kpl 

2. Milloin määräaikainen toimeksianto jatkuu toistaiseksivoimassaolevana SYLYTE:n mukaan? 

a) silloin, kun sitä ei ole dokumentoidusti irtisanottu viimeistään 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä  

b) silloin, kun sitä ei ole suullisesti irtisanottu viimeistään 60 päivää ennen sopimuskauden päättymistä 

c) silloin, kun sitä ei ole kirjallisesti irtisanottu viimeistään 60 päivää ennen sopimuskauden päättymistä  

d) ei koskaan 

3. Milloin välittäjän on hankittava kirjanpitäjän laatima kuukausiajo viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen lisäksi Hyvän yritysvälitystavan ohjeen mukaan? 

a) silloin, kun tilikauden päättymisestä on kulunut yli kolme kuukautta 

b) silloin, kun tilikauden päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta  

c) silloin, kun tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta 

d) ei milloinkaan  

 4. Finnveran Yrittäjälaina

a) voidaan myöntää ostettavalle yritykselle omien osakkeiden ostamiseen 

b) voidaan myöntää enintään 500.000 e suuruisena  

c) edellyttää vähintään 10% omarahoitusosuutta 

d) on henkilökohtainen laina, jolla yrittäjä voi rahoittaa toimivan yrityksen osakkeiden ostoa 

5. Mikä on yrityksen käypä arvo, verottajan ohjeen mukaan, jos yrityksen tuottoarvo on 120 000 euroa ja yrityksen substanssiarvo 10 000 euroa?

a) 65 000 euroa  

b) 120 000 euroa 

c) 10 000 euroa  

d) 130 000 euroa 

6. Liiketoimintakaupassa myyjä on

a) yhtiön toimitusjohtaja  

b) yhtiö itse 

c) yhtiön hallitus  

d) yhtiön osakkaat 

7. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa? 

a) välittäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan poikkeavat tavanomaisesta 

b) jos välittäjällä on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden alkuperää tai niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen, tulee sen viipymättä ilmoittaa asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle 

c) jos välittäjällä on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden alkuperää tai niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen, sen tulee keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten tai kieltäytyä siitä 

d) jos välittäjällä on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden alkuperää tai niitä käytettävän terrorismin rahoittamiseen, liiketoimea saa jatkaa, mikäli noudattaa eritystä varovaisuutta ja huolellisuutta. 

8. Koskeeko Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä myös yrityskaupoissa tehtäviä kiinteistökauppoja?

a) ei, jos kiinteistökauppa liittyy asianajotoimeksiantoon tai muuhun toimeksiantoon, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin kiinteistönvälitys 

b)kyllä, jos välitystoimintaa markkinoidaan aktiivisesti 

c) kyllä, kun kyseessä on sukupolvenvaihdostilanne 

d) ei, jos kiinteistön arvo on vähemmän kuin 100 000 euroa 

9. Mitä tarkoitetaan käyvällä arvolla?

a) omaisuuden tasearvoa  

b) omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa  

c) omaisuuden todennäköistä luovutushintaa 

d) ei mitään yllä olevista 

 

 

Oikeat vastaukset: 1c, 2a, 3b, 4d, 5a, 6b, 7d, 8a, 9c