Hakuohjeet

Haku yritysvälittäjän auktorisointia varten tapahtuu seuraavasti. Hakija hakee Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijan liitto ry:ltä oikeutta toimia sen auktorisoimana Auktorisoituna yritysvälittäjänä. Tätä tarkoitusta varten hakija haluaa osallistua auktorisointikokeeseen.  Päästäkseen osallistumaan kokeeseen tulee hakijan toimittaa SYVL:lle alla olevan hakukaavakkeen täytettynä tai täyttää hakemuksen SYVL:n kotisivuilla kohdassa ”ilmoittaudu auktorisointitenttiin”. Tenttiin pääsee ilmoittaumaan myös tästä. 

Esikarsinnan läpäisseet hakijat kutsutaan kokeeseen sähköpostin välityksellä. Hakija ei voi osallistua kokeeseen, mikäli kaikki esikarsinnan edellytykset eivät täyty. Myös tästä ilmoitetaan hakijalle erikseen sähköpostitse.

Kokeeseen hyväksymisen edellytykset:

  • Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijan Liiton jäsenyys, suoraan tai välillisesti (ks. tarkemmat ohjeet SYVL:n sivuilta)
  • Kokemus yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta
  • Aktiivisuus alalla; referenssit tai muut ansiot
  • Moitteeton ja rehellinen toiminta
  • Lupa julkaista hakijan nimi, jos hänet auktorisoidaan
  • Maksettu osallistumismaksu (maksuohjeet lähetetään hakijalle sähköpostitse kokeeseen kutsun yhteydessä)

Hakukaavake täytetään ja toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen juha.rantanen@yrityskaupat.net tai postitse osoitteeseen Kauppiaskatu 9 b A, 20100 Turku

Auktorisoinnin hakukaavake

 

Tässä alla vielä kootusti seuraavaan auktorisointitenttiin liittyvät hakuohjeet:

1) Haku ei ole vielä alkanut. Vuoden 2021 tenttien hakuajat ilmoitetaan yhdistyksen sivuilla keväällä.

2) Täytä oheinen hakemus huolellisesti ja lähetä se ennen hakuajan päättymistä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Jättämäsi referenssitiedot tullaan tarkistamaan.

3) Auktorisointitentti järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Hakijamäärästä ja heidän sijainnistansa riippuen, on mahdollista, että tenttejä järjestetään samanaikaisesti useampia eri puolella Suomea. Kaikille hakemuksensa jättäneille ilmoitetaan sähköpostitse, onko hakemus tenttiin hyväksytty vai hylätty. Tenttiin kutsutuille toimitetaan myös tarkemmat ohjeet tenttiin osallistumisesta hyvissä ajoin ennen tenttiä.

4) Tutustu etukäteen Oppimateriaaliluetteloon ja mallitenttiin. Opiskele huolellisesti vähintään pakollinen aineisto. Auktorisointi on tarkoitettu yrityskaupan ammatilliselle, joten läpäisykynnys pidetään korkeana.

5) Yhdistyksen hallitus päättää läpäisykynnyksen, joka tentin kohdalla erikseen. Erittäin merkittävistä ansoista toimialalla hakija voidaan poikkeuksellisesti auktorisoida erityisillä ehdoilla hallituksen päätöksellä. Lisätietoja poikkeusmenettelystä antaa yhdistyksen hallitus.

6) Tentin tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja heidän nimensä julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla Auktorisoidut yritysvälittäjät listalla. Samalla hyväksytyille toimitetaan ohjeet jatkotoimenpiteistä. Auktorisoitujen yritysvälittäjien listalla henkilön nimi pidetään niin kauan kuin myönnetty auktorisointi on henkilön kohdalla voimassa. Nimen poistaminen listalta päättää myös oikeuden käyttää Auktorisoitu yritysvälittäjä titteliä.