Oppimateriaaliluettelo

Opiskelumateriaalia tutkintoa varten

Huomiothan seuraavat seikat:

 • Tutkinnon voivat suorittaa vain SYVL ry jäsenet ja jäsenyrityksissä työskentelevät. Osa materiaaleista on täten vain edellä mainittujen saatavilla.
 • Tutkinto on suunnattu yritysvälityksen ammattilasille. Tästä syystä jotkut kysymyksistä ovat tuttuja alaa tunteville ja alalla toimineille (esimerkiksi yrityskauppojen arvoitu lukumäärä Suomessa vuosittain) eikä tiedolle ole välttämättä osoittaa yhtä nimettyä lähdettä. Tällaiset tiedot ovat alan ammattilaisilla yleisesti tiedossa. Vastaavia yleisiä tietoja löytyy alan tutkimuksista.
 • Osa vastauksista perustuu tietoon, joka on alaan liittyvää, mutta ollut hankittavissa useista saman kaltaisista läheteistä. Tällaisia asioita ovat mm. yrityskauppaan liittyvät sopimus- ja kauppaoikeiden kysymykset sekä verotus.

Pakollisia lähteitä lukuun ottamatta, lähteissä ei ole vastuksia tyhjentävästi ja samoja tietoja on saatavissa useista lähetistä. Alla olevassa listassa annettaan vinkkejä hyviksi koetuista lähteistä.

1. Lähteet, jotka jokaisen on hallittava (toimitetaan pyynnöstä jäsenille)

  •  Suomen Yritysvälittäjäin Liiton Yleiset toimeksiannon ehdot (SYLYTE 2021)
  • Ohje hyvästä yritysvälitystavasta 2021

2. Esimerkkejä muista hyödyllistä lähteistä

Alan yleistietoa

Tietoa rahoituksesta

Tietoja verotuksesta

Rahanpesun ja terrorismin estämiseen liittyvät kysymykset

Kysymykset arvonmäärityksestä

   • Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110364457), Yrityksen arvonmääritys ja sen perusteet, s. 296-326. Rantanen.
   • Kirja: Arvonmääritys yrityskaupassa. Kirjoittanut Juha Rantanen