Tietoja

SUOMEN YRITYSVÄLITTÄJÄIN JA OMISTAJANVAIHDOSASIANTUNTIJAIN LIITTO RY

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja ja neuvoo jäseniään oikeudellisissa asioissa, rahoituksen hankinnassa, kehitystoiminnoissa, viranomaiskontakteissa, järjestää koulutustilaisuuksia jäsenilleen, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä muita yhdistyksen tarkoituksia edistäviä vastaavia tilaisuuksia sekä osallistuu yritysten omistajain vaihdosten julkiseen ja viranomaisten kanssa käytävään keskusteluun. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

Jäsenyys

Jäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallitukselta. Jäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassaolevan liittymismaksun. Yhdistyksellä on vuotuinen jäsenmaksu.

Ei ole väliä oletko yksityinen henkilö, julkisen organisaation edustaja, yhdistyksen edustaja tai yksityinen yritys, olet tervetullut mukaan edistämään omistajanvaihdoksia ja yritysmarkkinoita Suomessa!

Jäsenluokkia on kolme ja näiden jäsenmaksut ovat seuraavat:

Henkilöjäsen; ei liittymismaksua, jäsenmaksu 50 euroa vuodessa

Yritys- ja yhteisöjäsen; liittymismaksu 150 euroa, jäsenmaksu 100 euroa vuodessa

Kannatusjäsen; maksut neuvoteltavissa, hallitus päättää

 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse info@syvl.fi tai puhelimitse yhdistyksen hallituksen jäseniin.

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry

Paula Pihlajamaa, puheenjohtaja  p.044 519 0885 
Juha Tall, varapuheenjohtaja p. 050 409 0004
Maija-Ilona Pekkanen, sihteeri p. 040 559 2504

Juha Rantanen, rahastonhoitaja p. 050 544 5081
Katja Remes, hallituksen jäsen p. 044 417 4960
Mika Haavisto, hallituksen jäsen p. 050 550 1993
Anneli Komi, hallituksen jäsen, p.045 122 0142
Juha Sipilä, hallituksen jäsen p. 050 384 2373