Hyvän yritysvälittäjän tunnusmerkkejä

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain liitto ry:n (SYVL) hyvän yritysvälittäjän tunnusmerkkejä.

Valittaessa luotettavaa ja ammattitaistoista yritysvälittäjää, on SYVL laatinut oheisen listan valinnan avuksi.

Hyvällä yritysvälitystoimintaa harjoittavalla yrityksellä on

 • uskottavat resurssit toimeksiantojen huolelliseen suorittamiseen (liiketila ja välitystoimintaan erikoistunut kokopäivätoiminen henkilökunta)
 • luottamukselliset asiakastiedot asianmukaisesti poissa sivullisten ulottuvilta
 • riittävä kokemus välitystehtävistä ja se on harjoittanut julkista yritysvälitystoimintaa vähintään viisi vuotta
 • lakiasioita hoitava lakimies ja yritys kykenee tämän pyydettäessä nimeämään
 • muuhun liiketoimintaansa nähden merkittävissä määrin yritysvälitystoimintaa
 • jäsenyys SYVL ry:ssä
 • käytössä kirjallinen toimeksiantosopimus
 • käytössä SYVL ry:n hyväksymät yleiset toimeksiantoehdot
 • internetissä kotisivu, mistä ilmenee yhtiön vastuuhenkilöiden ja vastaavan välittäjän yhteystiedot, yhtiön yhteystiedot, luettelo julkisesti välitettävistä kohteista ja maininta liiton jäsenyydestä
 • toimintaan soveltuva vastuuvakuutus
 • talous kunnossa eikä se ole selvitystilassa tai konkurssissa eikä sillä ole näistä välitöntä uhkaa
 • Vastaavavälittäjä, jolla on välitystehtävään soveltuva, vähintään opistotasoinen taloudellinen tai juridinen koulutus ja
 • Vastaavavälittäjä, joka päivittää aktiivisesti taloudellista ja juridista ammattiosaamistaan
 • Vastaavavälittäjänä rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, jolla ei ole luottohäiriöitä eikä tuomioita rikoksista eikä tämä ole ollut vastuunalaisissa tehtävissä kuten hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana useissa konkurssiin ajautuneissa yhtiöissä
 • toimintaperiaatteena SYVL ry:n ohjeistus hyvästä yritysvälitystavasta

 

Ilmoittaudu auktorisointitenttiin –> Ilmoittaudu auktorisointitenttiin – Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL)