Yritysvälittäjien Auktorisointi

Auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa yritysvälittäjien osaamisen ja ammattitaidon riittävyys ja säilyminen yritysvälittäjille keskeisissä osaamisalueissa.

Haku auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oikeutta osallistua auktorisointitenttiin. SYVL ry:n hallitus valitsee hakemusten perustella tenttiin kutsuttavat. Kokelaan on täytettävä etukäteen määritellyt kriteerit, jotta hänet voidaan hyväksyä tenttiin. Tällaisia ovat mm. SYVL ry:n jäsenyys (suoraan tai välillisesti) sekä tuoreet referenssit yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta.

>> Tilaa tästä ilmainen tietopaketti yritysvälittäjän auktorisoinnista

Seuraava auktorisointitentti on touko- kesäkuussa 2025
Ilmoittautua voi vaikka heti  TÄSTÄ

Yritysvälittäjän ammatti on yksi vaativimpia talouselämässä. Mikään yksittäinen koulutus ei anna täydellisiä eväitä ammatissa menestymiselle ja samalla moni koulutus ja kokemus antaa hyviä valmiuksia siihen. Osittain tästä syystä yritysvälittäjien taustat ovat varsin kirjavia.

Hyvä yritysvälittäjä hallitsee monenlaisia tietoja ja taitoja juridiikasta myyntitaitoihin. Yhtä kaikki, on olemassa yleisiä perustaitoja, joita jokaisella hyvällä yritysvälittäjällä on. Näiden perustaitojen tasoa testaan yritysvälittäjän auktorisoinnilla. Auktorisoinnilla pyritään edelleen parantamaan ja ylläpitämään yritysvälittäjien ammatillista osaamista sekä auttamaan asiakkaita valitsemaan avukseen osaavan ammattilaisen.

Auktorisoinnista

Hakuohjeet
Mallitentti
Oppimateriaaliluettelo
Ilmoittautuminen