Auktorisointi yritysvälittäjille

SYVL panostaa alkaneena vuonna voimakkaasti jäsenistönsä osaamisen kehittämiseen. Jäsenistölle tullaan vuoden 2020 aikana lanseeraamaan mahdollisuus auktorisoida osaamisensa ja käyttää markkinoinnissaan mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä. Auktorisointi on henkilökohtainen ja se edellyttää SYVL:n jäsenyyttä. Auktorisointiin haetaan SYVL:n hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jossa hakija kuvaa lyhyesti nykyistä toimintaansa yritysvälittäjänä. Mikäli edellytykset auktorisointiin täyttyvät, hakija käy läpi auktorisointikokeeseen liittyvät opintomateriaalit ja valmistautuu osoittamaan osaamisensa kokeessa. Hyväksytysti kokeen suorittanut saa auktorisointitodistuksen sekä oikeuden käyttää asiakasyhteyksissään mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä. Hyväksytty auktorisointi edellyttää yritysvälittäjältä yrityskauppoihin liittyviä perustietoja juridiikkaan, verotukseen ja rahoitukseen liittyen sekä perehtyneisyyttä hyvään välitystapaan. Hakumenettelystä, hyväksymisedellytyksistä ja auktorisoinnin suo-rittamisesta tullaan tiedottamaan lisää kevään 2020 aikana.

Uusi tutkimus meneillään yritysostoista kiinnostuneista

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on meneillään tutkimus yritysostoista kiinnostuneista tahoista. Tutkimuksessa kartoitetaan yritystoiminnan mahdollisten jatkajien tilannetta, tavoitteita ja mahdollisuuksia menestykselliseen yritystoimintaan.

Tutkimuksen tulokset voivat merkittävästi hyödyttää kaikkia yrityskaupoista kiinnostuneita. Tutkimustiedon avulla on mahdollista mallintaa erilaisia jatkaja-profiileja ja näiden tarpeita. Lisäksi voidaan tuottaa täysin uusia palveluita omistajanvaihdosten helpottamiseen sekä jatkajien tukeen, opastukseen ja neuvontaan. Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät millään tavalla tule esiin tutkimuksessa.

Kaikkia yritysostoista kiinnostuneita ostajatahoja kutsutaan vastaamaan kyselyyn elokuun loppuun mennessä. Alla olevan linkin takaa avautuu tutkijoiden laatima kyselylomake. Vastaaminen vie aikaa enintään 15 minuuttia.

Kyselyyn pääsee tästä  https://link.webropolsurveys.com/S/64D98650EF34B050

SYVL ry ja sen jäsenet pyrkivät omalta osaltaan jakamaan tätä tutkimuslinkkiä kaikille sopiville vastaajille omissa verkostoissaan ja näin edesauttamaan tutkimuksen onnistumista.

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä, sillä tallaista tutkimusta ei ole tehty tiettävästi koskaan ennen.  Olemme nyt aivan uuden tiedon lähteillä.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Timo Pihkala, LUT-yliopisto, yrittäjyyden professori                         timo.pihkala@lut.fi

Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, johtava asiantuntija      krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Mika Haavisto, Suomen yrittäjät, projektipäällikkö                           mika.haavisto@yrittajat.fi

Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, johtava asiantuntija  jari.huovinen@ek.fi