Yhtenien yhdistys kaikille omistajanvaihdoksia edistäville

Yritysvälittäjäin liitosta yhteinen yhdistys kaikille omistajanvaihdostoimijoille

16 vuotias Suomen Yritysvälittäjäin liitto päätti historiallisessa vuosikokouksessaan 23.10.2018 muuttaa yhdistys palvelemaan kaikkia omistajanvaihdosteeman kanssa työtätekeviä ja aiheesta kiinnostuneita.  Meneillään olevan sääntömuutoksen jälkeen ovet avataan yhtäläisesti jokaiselle taholle ja henkilölle, joka tuntee omakseen omistajanvaihdosten edistämisen ja sen parissa työskentelevien ammatillisten valmiuksien ylläpidon ja kehittämisen.

Vaikka yritysvälittäjät ovat ainut yksityisen sektorin ammattiryhmä, jonka leipä tulee pelkästään onnistuneista kaupoista, niin onnistumisiin tarvitaan monia muitakin ammattiryhmiä ja tahoja.

6.11.2018 julkaistussa valtakunnallisessa OV-barometrissä todetaan ”Oleellista onkin saumaton yhteistyö julkisten ja yksityisten asiantuntijapalvelujen välillä”.  31.10.2018 yhdistyksen hallituksen kokous laati yhdistykselle uudet säännöt, joiden 2§:ssä tähän tavoitteeseen annetaan työkalu; Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

Uudistuneessa yhdistyksessä jäsenyyksiä on neljää sorttia; henkilöjäsenet, yritys- ja yhteisöjäsenet (yritysvälittäjäjäsenet ja asiantuntijajäsenet), kunniajäsenet sekä kannatusjäsenet. Jäsenmaksut ovat henkilöjäseniltä 50 euroa toimintakaudessa ja yritys- ja yhteisöjäseniltä 100 euroa. Kertaluonteinen liittymismaksu on yritys- ja yhteisöjäseniltä 150 euroa, henkilöjäseniltä ei liittymismaksua peritä.

Jäsenten rekrytointi on jo alkanut, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä vasta kun uudet säännöt on rekisteröity. Kun jäsenmäärä saadaan kasvamaan, niin yhdistys voi ryhtyä järjestämään koulutuksia, tapaamisia, julkaisemaan oppaita ja kaikilla muillakin tavoilla edistämään yhteistä asiaa saada omistajanvaihdokset sujumaan paremmin kuin koskaan. Yhdistys tuo luontevasti yhteen koko suomalaisen omistajanvaihdosten ekosysteemin. Toiminta käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen jäsenkokouksella, jossa ideoitaan yhteistä tulevaisuuttamme innovoidaan isolla porukalla.

Lähde mukaan! Tilaa jo nyt jäsenhakemus, säännöt ja lisätietoja osoitteesta info (at) syvl.fi

Toimitamme infoa, kun uudet säännöt on vahvistettu.

Liiton jäsenyys kertoo henkilön ja yrityksen vastuun- ja velvollisuudentunnosta yritysten omistajanvaihdoksissa sekä halusta edesauttaa arvostetun ja luotettavan yritysvälitys- ja omistajanvaihdostoiminnan kasvua maassamme.

Yrittäjien kokemukset yrityskaupoista ovat pääasiassa hyviä – Naiset ja pienet yritykset tarvitsevat eniten tukea

Yrityskauppakulttuuri on kehittynyt Suomessa. Tiistaina julkistetun tutkimuksen mukaan omistajanvaihdos nähdään yhä useammin tapana kasvaa ja ryhtyä yrittäjäksi.

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä eri puolilla Suomea lähes 50 000 yrityksessä seuraavan vuosikymmenen aikana. Näkymät yrityksen jatkamiselle ovat kuitenkin parantuneet: lähes 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Kokemukset jo tehdyistä yrityskaupoista ovat huomattavan positiivisia, ilmenee Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimusaineisto koottiin Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja kauppakamareiden jäseniltä. Barometriin vastasi 1 742 yrittäjää, joista 929 oli yli 55-vuotiaita ja 940 tätä nuorempia. Tutkimus julkistettiin tiistaina omistajanvaihdoskonferenssissa Helsingissä.

Tutkimus yrittäjien omistajavaihdosnäkymistä on toteutettu kaksi kertaa aikaisemminkin vuosina 2012 ja 2015. Tavoitteena on kartoittaa jatkuvuusnäkemyksiä, kokemuksia ja halukkuutta yrityskauppoihin sekä niihin liittyviä haasteita.

Tutkimuksesta vastaava Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori ja dosentti Elina Varamäki näkee, että yrityskauppojen kulttuuri on kehittynyt Suomessa.

– Se vanha sanonta, että kaksi kolmasosaa yrityskaupoista epäonnistuu ei pidä paikkaansa tai se voi koskea suuria yrityksiä. Yrittäjillä on omia kokemuksia ja he pitävät niitä erittäin onnistuneina, Varamäki sanoo.

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle. Vastaava prosenttiosuus oli 39 vuonna 2015. Näin ollen 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sukupolvenvaihdokseen tähtää 24 prosenttia vastaajista eli 13 500 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle. Seitsemän prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta.

Lopetusuhan alla on 22 prosenttia, eli 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koski aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.

Uusi omistaja haluaa yrittää ja kasvaa

Aiemmin pienten yritysten omistajavaihdoksia on voitu katsoa välttämättömiksi omistajan ikääntyessä. Varamäen mukaan omistajavaihdokset ovat nykyään entistä useammin normaali tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yrityksen toimintaa. Hyvällä taloussuhdanteella on myötävaikutusta.

Tutkimuksen mukaan alle 55-vuotiaiden mielenkiinto yrityskauppoja kohtaa on kasvanut. Yrityksen myymisestä oli kiinnostunut 36 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 30 prosenttia. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli kiinnostunut 27 prosenttia, kun vastaava osuus oli 23 prosenttia vuonna 2015.

– Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on kantanut hedelmää, Varamäki toteaa.

Yrittäjät tarvitsevat tukea

Kehitettävääkin on. Omistajanvaihdosten läpivieminen on yrittäjien mielestä yhä haasteellista. Vaativimpia kysymyksiä ovat ostajan löytäminen, hinnanmääritys, rahoitus ja verotus. Näihin yrittäjät toivovat helpotusta ja työkaluja.

Varamäen mukaan on kaksi ryhmää, jotka tarvitsevat erityistukea: 5–10 henkilöä työllistävät yritykset sekä naiset.

– 5–10 työntekijää työllistävät yritykset nousivat tutkimuksessa esiin. Niillä on toiseksi parhaat jatkuvuusnäkymät ja ne kehittävät yrityksiään aktiivisimmin. Samalla ne kokevat kaikki omistajavaihdoksiin liittyvät ongelmat isoimpina verrattuna muihin ryhmiin. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota ja tarjota yhteiskunnallista tukea, sillä näitä yrityksiä on paljon, niillä on kasvutavoitteita ja ne ovat aktiivisia kehittäjiä. Isot yritykset pärjäävät aina ja niillä on omat neuvonantajansa, Varamäki sanoo.

Naisyrittäjät tarvitsisivat vertaistukea ja muiden naisten esimerkkejä.

– Naisyrittäjien tekemiä yrityskauppoja on julkisuudessa vähän. He tarvitsevat kannustusta ja tukea enemmän kuin miehet, Varamäki sanoo.

Tutkimuksen johtopäätöksissä ja toimenpide-esityksissä todetaan, että omistajavaihdosten tukeminen on parasta kasvuyrittäjyyden tukemista. Jatkuvuusnäkymillä on vahva linkki yritysten kasvutavoitteisiin ja kehittämishalukkuuteen.

– Niissä yrityksissä, joissa suunnitellaan omistajavaihdosta ja jatkaja on tiedossa, satsataan yritykseen eniten. Lisäksi alle 55-vuotiaat kehittävät yritystä aktiivisemmin kuin sitä vanhemmat. Omistajavaihdoksia tai ainakin kehittämisvastuunsiirtoa pitäisi alkaa tehdä yrityksissä aikaisemmin, Varamäki kertoo.

Elina Hakola

elina.hakola@yrittajat.fi

Koko tutkimusraportti löytyy täältä

Lue täältä juttu tilitoimistoyrittäjien omistajanvaihdoksesta

 

Janne Koivuniemi Finnverasta on vuoden 2018 omistajanvaihdosasiantuntija 

Aluepäällikkö Janne Koivuniemi on nimitetty vuoden omistajanvaihdosasiantuntijaksi. Hän sai vahvan kannatuksen Omistajanvaihdosfoorumin järjestämän konferenssin osallistujilta.

Omistajanvaihdosasiantuntijan valinnalla halutaan edistää mikro- ja pk-yritysmarkkinoiden kehittymistä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies luovutti kunniakirjan Koivuniemelle Omistajanvaihdoskonferenssissa 6.11. Finlandia-talossa.

– Janne Koivuniemi on tehnyt aktiivista ja johdonmukaista työtä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi. Hän on osallistunut ahkerasti alueellisiin tapahtumiin, rakentanut yhteistyöverkostoja sekä vienyt rahoitustietämystä eteenpäin eri puolilla Suomea.

– Janne Koivuniemi on antanut ratkaisevan panoksen myös Omistajanvaihdosfoorumin synnyttämisessä. Lisäksi hän on kehittänyt ansiokkaasti yrityskauppamarkkinoita.

Omistajanvaihdosten edistämiseksi tehtävä työ on tärkeää, sillä sen tulokset näkyvät yrityskentän kasvuna ja uudistumisena, sanoo Janne Koivuniemi.

– Näissä talkoissa tarvitaan kaikkia. Mitä vahvemmin saamme kaikki keskeiset toimijat mukaan Omistajanvaihdosfoorumiin, sitä tuloksekkaammin pystymme yhdessä tukemaan suomalaista pk-sektoria.

Omistajanvaihdosfoorumin jäseniä ovat Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Finnvera, Business Finland, Finnvera, Fennia-konserni ja Elo, Nordea, Danske Bank, Suomen Yrityskaupat, Suomen uusyrityskeskukset, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:
Aluepäällikkö Janne Koivuniemi, Finnvera, puh. 029 460 2577,etunimi.sukunimi@finnvera.fi
Omistajanvaihdosfoorumin projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät,mika.haavisto@yrittajat.fi , puh. 050 550 1993

Vuoden 2016 omistajanvaihdosasiantuntijaksi valittu Suomen Yritysvälittäjäin liiton pj Juha Rantanen

Vuoden 2016 omistajanvaihdosasiantuntijaksi valittu Suomen Yritysvälittäjäin liiton pj Juha Rantanen

Vuoden 2016 omistajanvaihdosasiantuntija on Juha Rantanen. Hän on SYVL ry:n puheenjohtaja ja Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtaja. Rantanen valittiin puheenjohtajaksi jo 15:nnen kerran 1.11.2016 pidetyssä vuosikokouksessa.

– Hän on edistänyt erityisesti mikro- ja pk-yritysten yritysmarkkinoiden kehittymistä merkittävästi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi palkintoa luovuttaessaan Omistajanvaihdos 2016 konferenssissa Helsingissä.

Vuoden Omistajanvaihdos asiantuntijan valinnalla halutaan edistää mikro- ja pk-yritysmarkkinoiden kehittymistä. Tunnustus on myönnetty jo kuusi kertaa ja ensimmäistä kertaa yritysvälittäjien edustajalle. Valinnan tekivät tilaisuuden järjestäneet Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Uusyrityskeskukset ja Finnvera konferenssin osallistuneiden ehdotusten pohjalta.

Rantanen on ollut Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry:n puheenjohtajan 15 vuotta ja on yksi sen perustajajäsenistä. Hän on ollut ja on edelleen aktiivisesti mukana lukuisissa työryhmissä, joissa omistajanvaihdoksia on edistetty valtakunnallisesti. Rantanen on paljon käytetty omistajanvaihdosten eritysasiantuntija valtionhallinnossa, järjestöissä ja suurissa yrityksissä. Lisäksi hän jakaa tietoa omistajanvaihdoksista esimerkiksi esiintymällä tilaisuuksissa, kirjoittamalla kirjoja ja lukuisia artikkeleita. Media käyttää Rantasta usein kommentaattorina yrityskauppamarkkinoiden kehityksestä.

Palkinto jaettiin Omistajanvaihdos 2016 –konferenssissa Helsingissä tänään tiistaina 1.11.2016. Konferenssissa on koolla yli 200 omistajanvaihdosten asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Mika Haavisto
Suomen Yrittäjät
p. 050 550 1993
mika.haavisto@yrittajat.fi

toimitusjohtaja Juha Rantanen
Suomen Yrityskaupat Oy
050 544 5081
juha.rantanen@yrityskaupat.net

Yhdistyksen uusi hallitus

Yhdistyksen 15. vuosikokous pidettiin Helsingissä 31.10.2016.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen toimitusjohtaja Juha Rantanen, Suomen Yrityskaupat Oy:stä, jäseneksi ja hallituksen jäseneksi Tapani Tauriainen Pirkanmaan Yritysvälityksestä, Kalevi Saarenpää Sakaju Oy:stä ja Simo Poikola Multiware Oy:stä. Yhdistyksen toiminnan tarkastajaksi valittiin Jarno Laaksonen Pirkanmaan Yritysvälityksestä ja tämän varamieheksi Asko Viren Mionki Oy:stä. Kokouksessa hyväksyttiin uudistettu Ohje hyvästä yritysvälitystavasta – ohjeistus ja päätettiin toteuttaa mm. kotisivu-uudistus.

Yrityskaupat kaatuvat tavallisimmin hintapyyntöön ja rahoitusongelmiin

Tutkimus: Yrityskaupat kaatuvat tavallisimmin hintapyyntöön ja rahoitusongelmiin – apua arvonmääritykseen tarvitaan

Suomessa tehdään vuosittain vain pari tuhatta pk-yrityskauppaa, kun niitä tulisi tehdä pelkästään yrittäjien ikääntymisestä johtuen yli tuplasti enemmän. Ostajien mielestä kaupat jäivät tekemättä yleensä liian korkean hinnan takia. Myyjien mielestä rahoituksen saaminen oli suurin ongelma. Tiedot toteutumattomien yrityskauppojen syistä käyvät ilmi tänään julkistetusta tutkimuksesta.

— Arvonmäärityksessä tarvittaisiin usein asiantuntija-apua. Nykyään asiantuntijoita hyödyntävät lähinnä kokeneet ja koulutetut yrityskaupan tekijät, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Varamäki johti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehtyä tutkimusta Kesken jääneet yrityskaupat — myyjien ja ostajien näkökulma. Tutkimus selvitti yrityskauppoja pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Varamäki esitteli tutkimustuloksia valtakunnallisessa Omistajanvaihdos 2014 -konferenssissa tiistaina Helsingissä.

— Tulosten perusteella voi suosittaa, että julkisesti rahoitetussa omistajanvaihdosneuvonnassa keskitytään entistä tarkemmin elinkelpoisiin yrityksiin. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että yrityskaupat, joiden avulla säästetään työpaikkoja, saadaan päätökseen, Varamäki toteaa.

Rahoitus on ongelma mutta myös kätevä selitys

Tutkimuksen perusteella yrityskauppojen rahoitus on merkittävä ongelma. Etenkin vakuusvaateet ovat tiukat ja rajaavat mahdollisia ostajia ulos.

Elina Varamäki huomauttaa, että rahoitusta saatetaan käyttää julkisena syynä neuvotteluista vetäytymiseen silloin, kun varsinaista syytä ei haluta ilmaista. Tämä käy ilmi siitä, että myyjät pitävät rahoitusta syynä yrityskaupan kaatumiseen useammin kuin ostajat.

— Osa kaupoista jää toteutumatta myös siksi, että myytävä yritys on käytännössä elinkelvoton, kun otetaan huomioon yrityskaupasta syntyvä rahoitusrasite.

Yritystä lähdetään usein myymään liian myöhään

Tutkimus osoittaa, että yritystä lähdetään usein myymään liian myöhään. Omistajan ikääntymisen lisäksi ajoituksen riskejä ovat toimialan näkymät ja yleiset suhdanteet.

— On erittäin tärkeää, että yritystä kehitetään myyntihetkeen asti. Yrityksen elinkelpoisuutta ja tulevaa tuottoa pohtiessaan ostajat ja rahoittajat ottavat huomioon toimialan, tuotteiden ja markkinoiden näkymät, Varamäki sanoo.

— Iäkäs myyjä ei välttämättä voi ajoittaa kauppaa sopivaan suhdannetilanteeseen. Yrityksen myynti onnistuu parhaiten silloin, kun sillä menee hyvin.

Pienten yritysten omistajanvaihdoksiin vauhtia omistajanvaihdosrahastolla

Suurin osa pienten yritysten omistajanvaihdoksista ei kiinnosta pääomarahastoja. Yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä etenkin yksityishenkilöt tarvitsevat lähes aina ulkopuolista rahoitusta.

Elina Varamäen mukaan maltillinen pääomarahasto, joka sijoittaisi kotimaassa toimiviin pieniin yrityksiin, voisi tuoda vauhtia mikroyritysten omistajanvaihdoksiin. Sijoittajina voisivat olla eläkevakuutusrahastot ja muut institutionaaliset sijoittajat, julkiset rahoittajat sekä yksityiset pääomasijoittajat.

— Rahaston toimintatapoihin pitäisi kuulua myös hallitustyöskentelyyn osallistuminen. Näin saataisiin kokeneiden yrittäjien tietotaitoa uuden omistajan käyttöön.

Varamäen mukaan neuvottelujen kariutuminen ei aina ole epäonnistuminen.
— Neuvotteluissa ostaja pääsee tutustumaan yritykseen ja voi todeta, että yritys ei vastaa hänen tarpeitaan. Silloin on hyvä, että kaupat jäävät tekemättä. Se on osa elinkeinoelämän luonnollista dynamiikkaa, Varamäki sanoo.

Tutkimuksesta

Kesken jääneistä yrityskaupoista on erittäin vaikea saada tietoa. Tutkimusaineisto kerättiin kesällä 2014 internet-kyselyllä, jota välittivät eteenpäin Suomen Yrittäjät ja omistajanvaihdosasiantuntijat. Vastauksia saatiin 156. Näistä ostajia oli 40 ja myyjiä 116. Lisäksi tehtiin 20 teemahaastattelua. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti tutkimuksen ESR-rahoituksella osana Kilpailuetua liiketoiminnan omistajanvaihdoksilla ja markkinaorientaatiolla -hanketta.

Lisätietoja:
Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Dosentti, KTT Elina Varamäki, elina.varamaki@seamk.fi, 040-830 5189

Lähde www.yrittajat.fi