Ostaisinko yrityksen Hong Kongista vai Suomesta?

 

Juha Tall 25.4.2024

Yrityksiä on ja niitä ostetaan muuallakin kuin Suomessa. Tosin toimintaympäristö, säädöspohja, maan tavat ja liiketoimintakulttuurit vaihtelevat. Yrityskaupasta kovasti innostuneena mielelläni näkisin vastauksen tuohon otsikon kysymykseen olevan, että kyllä. Kuitenkin, ajatellaan asiaa hieman tarkemmin ennen lopullista vastausta, joka voi hyvinkin olla vastaajakohtainen.

Toimintaympäristöissä on eroja

Aivan aluksi voidaan tarkastella esimerkiksi asukastiheyttä. Hong Kongissa asuu noin 7,5 miljoona asukasta jokseenkin Oulun kaupungin kokoisella alueella. Tosin Oulun pinta-ala 8 % suurempi. Siellä missä on ihmisiä, siellä on myös yrityksiä ja usein kilpailu on kovaa. Hong Kongissa on paljon yrityksiä pienellä alalla. Hong Kong on edelleen erityishallintoalue ja yritysten verotus on siellä alhaista.

Kiinan vaikutus on valtava. Sieltä tulee jatkuvasti uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Kiinan kielen osaaminen liike-elämässä korostuu etenkin, jos kauppaa tehdään tai suunta on Kiinaan. Kieltä ei välttämättä tarvitse itse osata, vaan löytää luotettava kumppani, joka osaa kielen. Hong Kongin yksi vahvuus onkin se, että siellä pärjää englannilla. Toisaalta sieltä hyvin todennäköisesti löytyy kumppaneita, jotka tuntevat Kiinan kielen, kulttuurin, kauppatavat ja joilla on omat kontaktit. Liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat usein Kiinassa, mutta jo Hong Kong tarjoaa ostovoimaa useimmissa tapauksissa toisen Suomen verran.

Toimintaympäristöissä on samankaltaisuuksia

Molemmissa maissa julkiset toimijat panostavat uusien yritysten perustamiseen ja kansainväliset suuryritykset hallitsevat mediaa. Ainakin keväällä 2024 länsimaisilla mittareilla mitattuna molemmat toimintaympäristöt vaikuttavat vakailta ja toimivilta. Nämä ovat useimmiten erittäin merkittäviä tekijöitä yrityskauppojen toteuttamisen kannalta. Yrityskaupoissa asiantuntijoilla on suuri rooli. Hong Kongissa heitä kutsutaan konsulteiksi, mutta varmaan ”business broker” on se termi, jota lontooksi käytetään. Yhteistä lienee myös se, että kaiken kokoisilla yrityksillä tehdään kauppaa. Lisäksi on turvallista ajatella, että yritysostossa onnistumisen kulmakiviä ovat kaupan kohteen sopiminen yrityksen strategiaan, ammattilaisten hyödyntäminen, haltuunottoon panostaminen ja liiketoiminnan kannattavuus yrityskaupan jälkeen.

Ostaisinko yrityksen Hong Kongista

Yritysostoa Hong Kongista voi suositella muutamat keskeiset kriteerit täyttävälle suomalaiselle yrittäjällä. Lähdetään liikkeelle kotimaisista havainnoista. Oma tuote voisi olla hyvä lähtökohta ja sillä vakaa markkina-asema suhteellisen kilpailluilla ja kylläisillä markkinoilla. Jos nämä ehdot täyttyvät, toiminnan kannattavuus näkyy vahvana omavaraisuutena ja yrittäjää kiinnostaa kasvu, suuri osa kriteereistä jo kunnossa. Vielä tarvitaan innostusta aasialaiseen toimintakulttuuriin, logistiikan vaatimien kustannusten ja ajan jälkeen mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan Hong Kongissa ja päätös, lähteä selvittämään sopivaa ostokohdetta. Matkaa kohti yritysostoa voi tehdä myös askel kerrallaan. Kaupan voi aloittaa yhteistyökumppanin kanssa ja ainahan voi hyödyntää myös yhteisyritysmallia (Joint Venture).

Ostaisinko yrityksen Suomesta

Yrityksen ostaminen kotimaassa sopii varmaa ja nopeaa kasvua tavoitteleville nykyisille yrittäjille ja yrittäjyydestä haaveileville tuleville yrittäjille. Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa edellyttää kiinnostusta mahdollisuuksien hyödyntämiseen, uudistumiseen ja epävarmuuden sietämiseen. Ostokohteena olevan yrityksen olemassa olevat kassavirta, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit ovat vahvoja yrityksen ostamista puoltavia tekijöitä. Suurin osa pienten yritysten toteutuneista yrityskaupoista on onnistuneita ja vähänkään onnistuneessa yritysostossa investoinnin tuotto kirjoitetaan kahdella numerolla. Nohevalla yrittäjällä on yrityksensä kehittämisen työkalupakissa tarvikkeet sekä yrityksen sisäiseen että yrityskauppoja hyödyntävään kehittämiseen, uudistumiseen ja kasvuun. Molempi parempi, vaikka aivan liian moni yrittäjä ei vielä täysipainoisesti huomaakaan hyödyntää yritysostoja.

Eväät yrityksen ostajan reppuun

Riippumatta siitä, aiotko ostaa yrityksen Hong Kongista vai Suomesta, ensimmäinen askel kannattaa ottaa mieluummin ajoissa kuin sitten joskus. Yritysostoon tarvittavaa aikaa on etukäteen vaikea arvioida luotettavasti. Toisaalta kiireellä on helppo pilata neuvottelut hyvästäkin kohteesta. Mitä tarkemmin osaat yksilöidä oman yrityksesi strategiaan sopivat ostokriteerit, sen helpompi on etsiä sopivaa kohdetta. Jotta eväät saadaan mukaan sirompaankin reppuun, totean lopuksi, että tapauskohtaisesti parhaiden ammattilaisten löytäminen on yksi menestyksen avain onnistuneeseen yritysostoon.

Jos ostokohde on Hong Kongissa, keskustelisin ainakin Suomen Hongkong pääkonsulaatin ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Mika Finskan kanssa sekä Hongkongin suomalaisen kauppakamarin (Finncham HK) kanssa. Itsenäisenä voittoa tavoittelemattomana järjestönä FinnCham Hongkongin yksi pääpainopistealueista on vahvistaa asemaansa luotettavana alustana, jonka kautta yritykset voivat paremmin tutkia mahdollisuuksia Etelä-Kiinan markkinoilla. Kauppakamarissa on jäseninä maassa jo pitkään olleita ja toimineita yrittäjiä, joiden kanssa keskustelu voi auttaa välttämään pahimmat karikot ja virheet.

Taustojen selvityksiä on tehtävä paljon enemmän ja DD vielä huolellisemmin kuin Suomessa. Taustojen selvittämiseen menee enemmän aikaa ja resursseja, koska ei ole yhtä luukkua asioiden selvittämiseksi ja aina ei ole selvää mistä ja miten asioita saa selville. Vaikka Hongkong liiketoimintaympäristö on osittainen kansainvälinen niin Kiinan vaikutus on läsnä vahvasti. Eräs yrittäjä on sanonut ”maassa maan tavalla ja Hong Kongissa Kiinan tavalla.”

Kotimaisen yrityksen ostamisen aloittaisin päivittämällä oman yritykseni strategian yritysostoja hyödyntäväksi ja etsimällä kaverikseni yrityskaupan ammattilaisen eli yritysvälittäjän. Heidän parhaimmiston löydät osoitteesta https://syvl.fi/auktorisoidut-yritysvalittajat-ayv/.

Kirjoituksen innoittajana on Hong Kongissa käyty keskustelu pääkonsuli Timo Kantolan ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Mika Finskan kanssa.

Juha Tall, auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV), vpj, SYVL

© Studio Street 2019

Auktorisointia arvostetaan

29.5.2024 on yritysvälittäjillä jo kolmannen kerran mahdollisuus mittauttaa ammatillista osaamistaan.  Nelisen vuotta sitten aloitettu yritysvälittäjien auktorisointi on otettu hyvin vastaan. Ruotsissa samanlainen toimintatapa on ollut käytössä jo pidempään. Auktoroinnista on myös tullut, kuten yksi tarkoitus olikin, kilpailuetu niille, jotka tentin ovat läpäisseet. Auktorisoitua välittäjää on helppo ja turvallista suositella niidenkin, joille toimiala on vieras. Auktorisoidun välittäjän suosittelemien on mm. viranomaisille ja hankkeissa työskenteleville neutraali ja puolueeton tapa ohjata asiakasta ammattilaisen pakeille.

Pänttäämällä ei auktorisointikokeesta läpi pääse, mutta sitäkin tarvitaan. Kokeeseen on nimetty joitakin ennakkomateriaaleja, joista kysymyksiä tulee. Kysymyksiä tulee lisäksi aiheista, joihin ei ole vain yhtä lähdettä tai ne ovat asioita, joita alalla toimivan ammattilaisen tulisi tietää työnsä kautta. Yritysvälittäjäksi ei voi opiskella missään oppilaitoksessa, ammattitaito karttuu työtä tekemällä. Tutkintokoe on näyttökoe. Siihen on koottu kymmeneltä osa-alueelta kysymyksiä, joiden hallintaa pidetään ammattivälittäjän perusosaamisena.

Kokeen läpäisytasona on pidetty sitä, että kokelaista 75 -85 % läpäisee tutkinnon. Kysymykset ovat monivalintatehtäviä, mutta eivät helppoja. Kukaan ei ole vielä osannut vastata kaikkiin kysymyksiin oikein, vaikka kokeissa on ollut kauppatieteen tohtoreita ja professorejakin. Tenttituloksen on saanut normaalisti tietää jo samana päivänä.

Auktorisoitu yritysvälittäjä saa kehystetyn tutkintotodistuksen sekä oikeuden käyttää AYV- titteliä ja sen ruotsin ja englanninkielisistä vastinetta Authorized Business Broker  (ABB) ja Auktoriserad Företagsmäklare (AFM). Auktorisointi on voimassa viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen välittäjän on osoitettava yhdistyksen hallitukselle aktiivinen toiminta yritysvälittäjänä.

SYVL ry tavoittelee sitä, että mahdollisimman moni välittäjäkunnastamme olisi auktoroitu ja sen myötä arvostettu asiantuntija niin asiakkaiden kuin sidosryhmien parissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: KLIKKAA TÄSTÄ

Kirjoittaja:
Juha Rantanen
SYVL:n hallituksen jäsen

Omistajanvaihdoksia tehdään yhteistyöllä – SYVL

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto (SYVL) – nimenä melkoinen sanahirviö, mutta nimi kertoo juuri sen miksi yhdistys on olemassa. SYVL:n kaikilla jäsenillä on ydinajatuksena omistajanvaihdosten edistäminen. Jäsenet tekevät sitä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Mikä loistava tiimi meillä onkaan jo nyt kasassa!

SYVLin jäsenkunnalla on paras tietämys isosta kuvasta ja tuntemus kentän tarpeista

Olen saanut toimia nyt parin kuukauden verran SYVL:n uutena puheenjohtajana. Edellinen hallitus on tehnyt hyvää työtä ja varsinkin muutamana edellisenä vuotena vauhti on vain kiihtynyt. SYVL:n jäsenten vuoksi tähän pestiin oli helppo astua, vaikkakin edellisen puheenjohtajan saappaat näyttävät jonnin verran isommilta kuin omani. Kun minua kysyttiin yhdistyksen puheenjohtajaksi, mietin että aikamoinen juttu. Koin yhdistyksessä olevan monella paljon enemmän osaamista kuin minulla. Sitten tajusin, että sehän tässä juuri parasta onkin! Minun ei tarvitse osata kaikkea, vaan eri henkilöiden vahvuudet yhdistyvät. Ja tämähän se on koko yhdistyksen ydin.

Näen SYVL:n tulevaisuuden vahvana. Yhdistyksen kautta voidaan kehittää omistajanvaihdospalveluita, lisätä niiden tunnettavuutta, parantaa entisestään yhteistyötä julkisen ja yksityisen toimijan välillä. Tällä jäsenkunnalla on tietämys omistajanvaihdoksen isosta kuvasta, mutta ennen kaikkea, heillä on tiedossa kentän tuntemus. He tekevät töitä yrittäjien parissa, he kuulevat yrittäjien tarpeet ja haasteet. SYVL:n tehtävä on viedä näitä asioita omalta osaltaan eteenpäin yhdessä muiden omistajanvaihdostoimijoiden kanssa, mm. Omistajanvaihdosfoorumin.

Yritysvälittäjien auktorisointi varmistaa osaamisen ja ammattitaidon

Jotta SYVL pääsee tavoitteisiinsa ja jotta SYVL pääsee vaikuttamaan vielä paremmin omistajanvaihdosten etenemiseen, me tarvitsemme jäseniä, jotka vahvistavat jo olemassa olevaa loistavaa tiimiä. Yksi yhdistyksen kärkihankkeita vuonna 2024 onkin jäsenyydet. Seuraavan vuoden aikana vahvistamme jäsenkuntaamme ja jäsenyyden merkitystä. Näemme erittäin tärkeänä, että meillä on jäseninä sekä omistajanvaihdosneuvojia kuin omistajanvaihdosasiantuntijoita. Haluamme olla myös mukana kasvattamassa kaikkien näiden osaamista. Uusien jäsenten hankkimiseen toivotamme tervetulleeksi mukaan kaikki nykyiset jäsenet.

Yritysvälittäjän auktorisointitentti järjestetään jälleen kesäkuussa 2024. Auktorisointi varmistaa yritysvälittäjän osaamisen ja ammattitaidon. Auktorisoinnin haku on kaksiosainen, ensin haetaan oikeutta osallistua tenttiin. Osallistumiskriteereinä ovat mm. SYVL:n jäsenyys sekä kokemus yrityskauppojen toteuttamisesta. Osallistumisoikeuden myöntämisestä päättää SYVL:n hallitus. Voit lukea lisää auktorisoinnista www.syvl.fi tai voit tilata yritysvälittäjän auktorisoinnin tietopaketin. Jos vähänkin kiinnostaa, niin ilmoittaudu mukaan vaikka heti!

Omistajanvaihdos voi olla meille päivittäistä, mutta yrittäjälle ainutlaatuinen kokemus ja se meidän pitäisi aina muistaa

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain liitto muistuttaa minua yhteistyöllä ja  osaamisen lisäämisellä siitä, kuinka monialainen kenttä omistajanvaihdos on. Me tarvitsemme paljon erilaista osaamista jokaiseen omistajanvaihdosprosessiin. Olemme herkän asian äärellä ja vaikka omistajanvaihdos on meille päivittäistä, niin varsinkin pienelle yrittäjälle se voi olla ainutkertainen kokemus ja se meidän pitäisi aina muistaa. Mielelläni näkisin myös SYVL:n jäsenkunnassa tekijöitä, jotka tekevät työtä asiakkaan henkisen jaksamisen parissa. Se voisi tuoda uuden vivahteen meidän omistajanvaihdospalvelukenttään.

Toivotan teille kaikille, koko SYVL:n hallituksen puolesta, oikein kukoistavaa vuotta 2024. Lämpimästi tervetuloa mukaan omistajanvaihdostoimijoiden omaan yhdistykseen, jossa voit vaikuttaa tuomalla esiin osaamisesi ja näkemyksesi. Työstetään yhdessä yrittäjälle parhaat edellytykset tehdä omistajanvaihdos ja mieluummin hieman ennakoiden kuin jälkijättöisesti.

Tammikuisin terveisin,
Paula Pihlajamaa

Liity jäseneksihttps://syvl.fi/liity-jaseneksi/

YHTEYSTIEDOT

paula.pihlajamaa@syvl.fi
050-4399808

Ex-puheenjohtajan tervehdys

SYVL ry:n puheenjohtajuudesta luopuminen 21 vuoden jälkeen olikin minulle helppoa! Ei siksi, että olisin niin loppuun ajettu, kyllästynyt, epätoivoinen tms. Päinvastoin. Olen täynnä tulevaisuuden uskoa, energiaa ja luottamusta. Yhdistys, joka vuonna 2002 perustettiin yhdistämään alan ammattilaiset ja tukemaan uuden ammatin, yritysvälittäjien toimintaedellytyksiä, osoittaa hengissä olollaan tarpeellisuutensa. Tietysti olen siitä ylpeä ja onnellinen!

Olen onnellinen myös siitä, että yhdistys ei ole koskaan ollut niin voimissaan ja kykenevä kuin se on nyt. Jäsenmäärä kasvaa hyvää vauhtia ja mukaan on saatu laidasta laitaan aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä, joita yhdistää halu tehdä yhteistyötä onnistuneiden omistajanvaihdosten eteen. Tätä erinomaista tilannetta vahvistaa nainen paikallaan; Paula Pihlajamaa, jolla on uutena puheenjohtajan juuri niitä ominaisuuksia, joita yhdistys nyt ja lähivuosina eniten tarvitsee.

Jatka lukemista ”Ex-puheenjohtajan tervehdys”

Hallitusohjelmassa mainittu omistajanvaihdosten edistäminen on hyvä uutinen yrityksille

Hallitusohjelman maininta omistajanvaihdoksista ”Huolehditaan omistajanvaihdoksia helpottavasta palvelutarjonnasta” on hyvä uutinen yrityksille. Uuden omistajan etsiminen, yrityksen myyntikuntoon laittaminen ja yrityskaupan läpivieminen vaatii aikaa, valmistautumista ja ulkopuolisen apua.

Haluammeko säilyttää työpaikkoja?

Omistajanvaihdosten onnistuminen on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää. Tällä hetkellä akuutisti noin 90 000 työpaikkaa on yrityksissä, joissa etsitään uutta omistajaa. Lähes joka kolmas pk-yritys on aikeissa tehdä omistajanvaihdoksen lähivuosina. Vuosittain iäkkäistä yrittäjistä n. 5000 toivoo tekevänsä omistajanvaihdoksen. Silti osakekauppoja tapahtuu tilastojen mukaan vain n. 4000 vuosittain.

Jatka lukemista ”Hallitusohjelmassa mainittu omistajanvaihdosten edistäminen on hyvä uutinen yrityksille”