Tutkimuksia ja raportteja

2021

 • Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021
  Elina Varamäki, Juha Tall, Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa & Marja Katajavirta
  Onnistuneet omistajanvaihdokset estävät osaamisen ja omaisuuden haaskaamisen. Toimitavat yritysmarkkinat hyödyttävät monia tahoja. Yritysmarkkinoita mikro- ja pienyritysten ostalta tulee edistää siihen asti, kunnes yritysmarkkinat arkipäiväistyvät ja toimivat kuten asunto- tai autokauppa. Milloin tällainen tilanne saavutetaan? Tähän kysymykseen vastausta voi etsiä tästä tutkimuksesta tai sitten seuraavista tämän sarjan tutkimuksista. Nyt käsillä oleva tutkimus antaa jälleen osviittaa juuri nyt tarvittaviin toimiin.

2020

 • Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi
  Juha Tall, Elina Varamäki & Marja Katajavirta
  Omistajanvaihdosfoorumin toiminnan yksi kulmakivistä on tutkimustiedon
  hankkiminen täsmällisen tilannekuvan hahmottamiseksi ja sen päivittämiseksi. Näin voidaan varmistaa se, että toimenpiteet, joita omistajanvaihdosten edistämiseksi tehdään ovat tarpeellisia ja osuvia. Koronakriisi aiheutti omistajanvaihdoksiin hetkellisen pysähdyksen. Nyt tilanne on kulkemassa kohti aikaisempaa normaalia. Kriisi vaikuttaa yritysten tuloksentekokykyyn ja sitä kautta yritysten arvoon. Hyvin hoidetuille yrityksille on yritysmarkkinoilla aina kysyntää.

 

 • Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? – omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi
  Taina Laivola

  Käytännössä tarve ja tilaus jatkajakouluille on nyt ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Monilla luopuvilla pienyrittäjillä on suuria vaikeuksia löytää sopivaa jatkajaa elämäntyölleen. Samaan aikaan erilaisten kyselyjen perusteella toimivan yrityksen jatkaminen kiinnostaa nuorisoa jopa enemmän kuin oman yrityksen perustaminen. On sääli, jos tätä yhteiskunnassa virinnyttä nuorten yrittäjyysinnostusta ei saada hyödynnettyä vain siksi, ettei meillä ole riittävästi tavoitteellisia ja vaikutuksiltaan konkreettisia omistajanvaihdosareenoita. Sellaisia, jotka mahdollistaisivat tehokkaasti
  potentiaalisten jatkajien ja luopuvien yrittäjien kohtaamiset ja yhteistyön.

2019

2018

 • Vaihtoehtona valmiin liiketoiminnan jatkaminen
  Remes, Katja
  Yrityksillä on suuri merkitys Suomen valtiolle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Yritykset työllistävät, huolehtivat tuotannosta ja ulkomaankaupasta, lisäksi yrityksissä tehdään suuri osa keksinnöistä ja tuotekehityksestä. Yritysten omistajanvaihdoksilla on puolestaan sanottu olevan jopa suurempi merkitys kansantaloudelle kuin uusilla yrityksillä. Ei siis ole täysin yhdentekevää, miten yritysten omistajanvaihdokset Suomessa toteutuvat.

 

2017

2016

2015

 • Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015
  Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall & Marja Katajavirta

  Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit. 2015
  Yritystoiminnasta luopuvien uusia rooleja ovat mm. jäljelle jääneen yritystoiminnan jatkaminen, neuvonantajana toimiminen, pääomasijoittaminen ja asiantuntijatyö. Vastaajista kolmannes oli kiinnostunut toimimaan asiantuntijana, asiantuntijaryhmässä tai mentoreina / yrityskummeina. (avaa PDF)

 

 • Juha Tall, Elina Varamäki & Erkki Petäjä
  Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi: Yrityksen uudistuminen yrityskaupassa. 2015
  Yritysostoissa kasvun tavoittelu on merkittävä oston motiivi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ostokohteen henkilöstö ja asiakkaat nousevat keskeisimmiksi ostajan tavoittelemiksi resursseiksi. Ostokohteen haltuunotto ja integrointi on kuitenkin varsin yksilöllinen prosessi. Raportissa esitetään useita johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia yritysostoa suunnitteleville yrittäjille. (avaa PDF)

 

 • Erkki Petäjä, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki
  Strateginen johtaminen yritysostoissa. 2015
  Yritysosto nähdään usein suhteellisen nopeana neuvottelu- ja ostotapahtumana. Tutkimuksen tapausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että hyvin onnistunut yritysostoprosessi alkaa yrittäjän tai yrityksen miettiessä ja määritellessä tavoitteitaan. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin yritysoston strategisen johtamisen malli ja työkalu yritysoston strategiseen johtamiseen.
  ISBN 978-952-7109-34-2 (avaa PDF)

 

 • Anmari Viljamaa, Juha Tall, Elina Varamäki, Slavica Singer and Susanne Durst (eds.)
  Business transfer ecosystems and awareness raising activities: situation analysis of five European countries. 2015.
  Analysis demonstrates the heterogeneity of business transfer ecosystems in Europe. A lack of systematic and long-term approach regarding the implementation of business transfer awareness raising activities is noted. This report presents and summarizes the current state of business transfer ecosystems and awareness raising activities related to  business transfers in five European countries: Croatia, Finland, France, Spain and Sweden.
  (avaa PDF)

 

 • Kirsti Sorama, Salla Kettunen, Juha Tall & Elina Varamäki
  Sopeutumista ja keskittymistä: Case-tutkimus liiketoiminnan myymisestä osana yrityksen kehittämistä ja kasvua. 2015
  Tässä raportissa selvitetään, kuinka yrityksen osan liiketoiminnan myynti vaikuttaa yrityksen myöhempään kehittämiseen ja kasvuun. Yrityksen osien myyminen osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua edustaa melko harvinaista ajattelua, eikä siihen liittyvää tutkimusta ole juurikaan aiemmin tehty. Tämän selvityksen käytännön tavoitteena on saada uutta ajattelutapaa kasvua tavoitteleville yrityksille.
  (avaa PDF)
 • PK-yritysten toimintaympäristö – Kasvu ja uudistuminen (Elinkeinoelämän Keskusliitto, 2015)
 • Tutustu myös muihin SeAMKin raportteihin ja selvityksiin (avaa PDF)

2014

2013

 • Varamäki, Tall, Viljamaa, Sorama, Länsiluoto, Petäjä , Laitinen: ”Omistajanvaihdos osana liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua – tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset” – https://www.theseus.fi/bitstream/id/209266/B76_.pdf
 • Varamäki, Heikkilä, Tall, Viljanmaa, Länsiluoto SeAMK:

  ”Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta”, http://www.theseus.fi/handle/10024/64381.Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää omistajanvaihdoksen toteuttaneiden ostajien ja jatkajien kokemuksia ja näkemyksiä omistajanvaihdoksesta.

 • Tulevaisuuden yrittäjyyteen paneutuva raportti ”Yrittäjyys 2.0 -menestyksen avaimia” löytyy  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5863-51-2 linkin kautta! Raportilla halutaan tavoitella kaikkia yrittäjyydestä ja sen kehittämisestä kiinnostuneita.

2012

2011

 • ”Vauhtia kasvuun”-omistajanvaihdoskonferenssi 2011 palautekyselyn tuloksissa painottui mm. valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin tarve.
 • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK)  ja Ernst & Youngin toteuttama KASVUN AJURIT kuvaa esimerkein sitä miten yritysjärjestelyillä voidaan vahvistaa yrityksen strategista kasvua!

2010

2009