Näin vaikutamme

Liitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen ja yritysmarkkinoiden kehittämiseen. Haluamme tehdä yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa edistääksemme toimivien yritysmarkkinoiden kehittymistä Suomessa.

Vaikutamme erilaisten hankkeiden ohjausryhmissä tai jäsentemme kautta suoraan hankkeissa. Olemme muun muassa olleet kehittämässä omistajanvaihdosfoorumin hankepalvelua. Hankepalvelu on suunnattu omistajanvaihdoshankkeita hakeville tahoille, sekä omistajanvaihdoshankkeita rahoittaville tahoille. Omistajanvaihdoshankkeissa on ensisijaisen tärkeää, että hankkeissa synnytetään pysyviä toimenpiteitä ja tuetaan sukupolvenvaihdosten sekä yrityskauppojen onnistumisia.

Hankepalvelun huoneen taulu kertoo, mistä tunnistaa omistajanvaihdoksia edistävän hankkeen.

Lue lisää omistajanvaihdosfoorumin hankepalvelusta klikkaamalla kuvaa.

Olemme jäsenenä omistajanvaihdosfoorumissa. Se on 23 organisaation yhteistyöverkosto, joka edistää yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten onnistumista valtakunnallisesti. SYVL on yksi verkoston jäsen ja vaikuttaa aktiivisesti sen puheenjohtajan ja jäsenten kautta foorumin toimintaan.

Omistajanvaihdosfoorumi

 

Olemme olleet kehittämässä yksityisten ja julkisten omistajanvaihdospalvelua tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä. Roolien kirkastaminen, niiden esiin nostaminen ja sanoittaminen auttaa yhteistyön syventämisessä sekä kohdentaa tekemistä yritysmarkkinoita tukeviin toimenpiteisiin.

Matalan kynnyksen neuvontapalvelun määritelmä. 

Yritysvälittäjän palveluista ja hinnoista esimerkkejä.

Olemme mukana usean hankkeen ohjausryhmässä jäsentemme kautta. Hanketoiminnan kautta jäsenillemme kanavoituu yhteydenottoja ja yhteistyö julkisten organisaatioiden kanssa syvenee.

Valtakunnallinen OKAPUU -hanke

Valtakunnallinen VALO-hanke