Luotettavan yritysvälitystoiminnan ja onnistuneiden omistajanvaihdosten edistäjä Suomessa

Yritysvälittäjäin liitosta yhteinen yhdistys kaikille omistajanvaihdostoimijoille

16 vuotias Suomen Yritysvälittäjäin liitto päätti historiallisessa vuosikokouksessaan 23.10.2018 muuttaa yhdistys palvelemaan kaikkia omistajanvaihdosteeman kanssa työtätekeviä ja aiheesta kiinnostuneita.  Meneillään olevan sääntömuutoksen jälkeen ovet avataan yhtäläisesti jokaiselle taholle ja henkilölle, joka tuntee omakseen omistajanvaihdosten edistämisen ja sen parissa työskentelevien ammatillisten valmiuksien ylläpidon ja kehittämisen.

Vaikka yritysvälittäjät ovat ainut yksityisen sektorin ammattiryhmä, jonka leipä tulee pelkästään onnistuneista kaupoista, niin onnistumisiin tarvitaan monia muitakin ammattiryhmiä ja tahoja.

6.11.2018 julkaistussa valtakunnallisessa OV-barometrissä todetaan ”Oleellista onkin saumaton yhteistyö julkisten ja yksityisten asiantuntijapalvelujen välillä”.  31.10.2018 yhdistyksen hallituksen kokous laati yhdistykselle uudet säännöt, joiden 2§:ssä tähän tavoitteeseen annetaan työkalu; Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

Uudistuneessa yhdistyksessä jäsenyyksiä on neljää sorttia; henkilöjäsenet, yritys- ja yhteisöjäsenet (yritysvälittäjäjäsenet ja asiantuntijajäsenet), kunniajäsenet sekä kannatusjäsenet. Jäsenmaksut ovat henkilöjäseniltä 50 euroa toimintakaudessa ja yritys- ja yhteisöjäseniltä 100 euroa. Kertaluonteinen liittymismaksu on yritys- ja yhteisöjäseniltä 150 euroa, henkilöjäseniltä ei liittymismaksua peritä.

Jäsenten rekrytointi on jo alkanut, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä vasta kun uudet säännöt on rekisteröity. Kun jäsenmäärä saadaan kasvamaan, niin yhdistys voi ryhtyä järjestämään koulutuksia, tapaamisia, julkaisemaan oppaita ja kaikilla muillakin tavoilla edistämään yhteistä asiaa saada omistajanvaihdokset sujumaan paremmin kuin koskaan. Yhdistys tuo luontevasti yhteen koko suomalaisen omistajanvaihdosten ekosysteemin. Toiminta käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen jäsenkokouksella, jossa ideoitaan yhteistä tulevaisuuttamme innovoidaan isolla porukalla.

Lähde mukaan! Tilaa jo nyt jäsenhakemus, säännöt ja lisätietoja osoitteesta info (at) syvl.fi

Toimitamme infoa, kun uudet säännöt on vahvistettu.

Liiton jäsenyys kertoo henkilön ja yrityksen vastuun- ja velvollisuudentunnosta yritysten omistajanvaihdoksissa sekä halusta edesauttaa arvostetun ja luotettavan yritysvälitys- ja omistajanvaihdostoiminnan kasvua maassamme.

Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry

Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 rekisteröity voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjäin yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä yritysvälittäjäin toiminnan yleisiä edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä etuja ja neuvoo jäseniään oikeudellisissa asioissa, rahoituksen hankinnassa, kehitystoiminnoissa, viranomaiskontakteissa, järjestää koulutustilaisuuksia jäsenilleen, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä muita yhdistyksen tarkoituksia edistäviä vastaavia tilaisuuksia sekä osallistuu yritysten omistajain vaihdosten julkiseen ja viranomaisten kanssa käytävään keskusteluun. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

Jäsenyys

Jäsenyyttä voi hakea yhdistyksen hallitukselta. Jäseneksi voi liittyä yrityksiä välittävä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassaolevan liittymismaksun. Yhdistyksellä on vuotuinen jäsenmaksu.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Mikäli olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Juha Rantanen, puheenjohtaja

Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry

Kauppiaskatu 9 b A
20100 Turku
Puhelin 050 544 5081

info(at)syvl.fi

Hyvän välittäjän tunnusmerkit

Suomen Yritysvälittäjäin liitto ry:n (SYVL) hyvän välittäjän tunnusmerkkejä.

Valittaessa luotettavaa ja ammattitaistoista yritysvälittäjää, on SYVL laatinut oheisen listan valinnan avuksi.

Hyvällä yritysvälitystoimintaa harjoittavalla yrityksellä on

 • uskottavat resurssit toimeksiantojen huolelliseen suorittamiseen (liiketila ja välitystoimintaan erikoistunut kokopäivätoiminen henkilökunta)
 • luottamukselliset asiakastiedot asianmukaisesti poissa sivullisten ulottuvilta
 • riittävä kokemus välitystehtävistä ja se on harjoittanut julkista yritysvälitystoimintaa vähintään viisi vuotta
 • lakiasioita hoitava lakimies ja yritys kykenee tämän pyydettäessä nimeämään
 • muuhun liiketoimintaansa nähden merkittävissä määrin yritysvälitystoimintaa
 • jäsenyys Suomen Yritysvälittäjäin Liiton ry:ssä
 • käytössä kirjallinen toimeksiantosopimus
 • internetissä kotisivu, mistä ilmenee yhtiön vastuuhenkilöiden ja vastaavan välittäjän yhteystiedot, yhtiön yhteystiedot, luettelo julkisesti välitettävistä kohteista ja maininta liiton jäsenyydestä
 • toimintaan soveltuva vastuuvakuutus
 • talous kunnossa eikä se ole selvitystilassa tai konkurssissa eikä sillä ole näistä välitöntä uhkaa
 • nimetty Vastaavavälittäjä, jonka tiedot on saatavissa Suomen Yritysvälittäjän Liitto r.y.:n rekisteristä
 • Vastaavavälittäjä, jolla on välitystehtävään soveltuva, vähintään opistotasoinen taloudellinen tai juridinen koulutus ja
 • Vastaavavälittäjä, joka päivittää aktiivisesti taloudellista ja juridista ammattiosaamistaan
 • Vastaavavälittäjänä rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, jolla ei ole luottohäiriöitä eikä tuomioita rikoksista eikä tämä ole ollut vastuunalaisissa tehtävissä kuten hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana useissa konkurssiin ajautuneissa yhtiöissä
 • toimintaperiaatteena hyvä yritysvälitystapa

Keitä yritysvälittäjät ovat?

Yritysvälittäjät ovat yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistuneita talouselämän erikoisammattilaisia. Yleistä ammatillista tutkintoa ei yritysvälittäjillä ole. Koska työ on hyvin vaativaa, yritysvälittäjät ovat kokeneita yrityselämän ammattilaisia, jotka ovat hankkineet kannuksensa elinkeinoelämän haasteellisimmissa tehtävissä.

Koulutustaustaltaan yritysvälittäjät ovat usein kauppatieteen maistereita, taloustieteilijöitä tai muun kaupallisen koulutuksen saaneita. Yhtä usein välittäjä on kokenut juristi, DI tai insinööri. Myös monella välittäjällä on oma tilitoimisto tai ura tilintarkastajana.

Ammatti on Suomessa suhteellisen nuori, ehkä noin 30 – 40 vuotta vanha. Koska markkinat ovat varsin pienet, yritysvälittäjien määrä ei ole juuri kasvanut. Yrityskauppa on ostajalle ja myyjälle ainutkertainen tapahtuma elämässä ja vain tällöin käännytään välittäjän puoleen. Ehkäpä tästä syystä ammattikunta on ollut melko tuntematon. Suuremmat yritykset ovat pieniä tottuneempia yrityskaupan ammattilaisten työllistäjiä. Päätoimisia yritysvälittäjä on maassamme tällä hetkellä vain joitakin kymmeniä.

Yritysvälittäjän työ

Yritysvälittäjä on ainut ammattilainen, jolle yrityskauppa on päätyö. Muille, kuten esimerkiksi lakimiehille, se on yksi liikejuridiikan tapahtuma muiden joukossa. Siinä, missä muut yrityskaupassa tarvittavat ammattilaiset, kuten esimerkiksi rahoittajat tai verottaja, keskittyvät omaan palveluunsa, kantaa yritysvälittäjä huolta kokonaisuudesta eli onnistuneesta kaupasta. Yritysvälittäjät elävät vain onnistuneista ja loppuun saakka viedyistä kaupoista.

Yritysvälittäjän tekemä arvonmääritys on markkinoiden paras arvio yrityksen realistisesta kauppahinnasta. Näin siksi, että vain yritysvälittäjä joutuu myymään kohteita itse tekemistään arvoista ja on näin konkreettisesti vastuussa siitä, että arvio on oikea. Liian korkea hinta estää kaupat ja liian matala syö välittäjän palkkiota ja mainetta. Yritysanalyytikot eivät juuri tee kauppaa yrityksistä, joille ovat arvonmäärityksen tehneet. Oikeaan arvioon päätymisessä auttaa lisäksi yritysvälittäjän kokemus aiemmin tehdyistä kaupoista ja niiden rahoitusratkaisusta.

Yritysvälittäjä -nimike kuvaava huonosti ammattikuntaa. Sitä ei pidä sekoittaa esimerkiksi kiinteistövälittäjiin tai osakemeklareihin. Varsinainen välitystoiminta on vain osa, tosin hyvin tärkeä osa, välittäjän tehtävää. Suurin osa välittäjän työstä on yrityskauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Muista asiantuntijoista poiketen, yritysvälittäjä toimii aktiivisesti itse kauppaprosessia saadakseen kaupan oikeasti toteutumaan. Välittäjillä on tästä syystä toimiva väylä yrityskauppamarkkinoille. Näin ollen välittäjän asiantuntijana tekemät toimenpiteen ovat kaupan kannalta aina tarkoituksenmukaisia ja edistävät askel askeleelta onnistuneen yrityskaupan syntymistä.

Välittäjän työ vaatii valtavasti ammattitaitoa juridiikasta, laskentatoimesta, projektinhallinnasta, myynnistä, markkinoinnista ja ennen muuta ihmissuhdetaidoista. Yritystoiminnan ja yrittäjien ymmärtäminen on ammatin perusvaatimuksia. Yrityskaupat ovat hitaita ja monimutkaisiakin prosesseja, joten välittäjältä vaaditaan erinomaista pitkäjänteisyyttä.

Välittäjän tehtävänä on saada onnistuneita ja riidattomia omistajanvaihdoksia aikaiseksi. Tämän takia välittäjä on usein tulkki, kuuntelija, neuvoja, innovaattori, järjestelijä, verkottaja, kannustaja ja varmistaja kahden epävarman ja epäluuloisen osapuolen välillä. Kokemus on osoittanut, että onnistuneita kauppoja ei synny, jos kauppa tehdään vain toisen osapuolen lähtökohdista. Välittäjä hahmottaa kokonaisuuden ja auttaa saamaan kaikkien osapuolien palaset paikalleen. Vaikka myyjä on usein välittäjän toimeksiantaja, välittäjän on työskenneltävä alusta asti myös ostajan ja rahoittajan näkemykset huomioiden. Tämä on myyjänkin etu. Välittäjä on usein ensimmäinen henkilö, joka kerää yrityksen tiedot yhteen ja analysoi ne ja muodostaa yhtiöstä ulkopuolisen näkemyksen. Tältä pohjalta käydyt keskustelut myyjän kanssa vievät kauppaa lähemmäksi myös ostajan kannalta.

Vain tehdyt kaupat ovat todellisia ja niitä ei synny ilman ostajan ja myyjän yhteisymmärrystä. Tähän tarvitaan lähes poikkeuksetta ammattitaitoista yritysvälittäjää. Yrityskauppa on suurelta osalta tekninen tapahtuma, mutta vielä suuremmalta osalta se on henkinen ponnistus. Juridiset koukerot ja taloudelliset kalkyylit eivät auta, ellei osapuolten henki käy yksiin. Poiketen yleistä yrityksiä välittävistä pörsseistä, välittäjä paneutuu koko ammattitaidollaan välitettävään kohteeseen, määrittelee sille peruteltavissa olevan arvon, rakentaa siitä myytävän kokonaisuuden, auttaa, myyjää ja ostajaa muodostamaan yhteisen näkemyksen, neuvoo sovittaessa veroasioissa ja auttaa ostajaa tämän etsiessä rahoitusta. Ihan kaikkea välittäjäkään ei osaa, tarvittaessa välittäjä käyttää myös ulkopuolisia erikoisammattilaisia.

Vain onnistunut lopputulos on tavoittelemisen arvoinen. Siihen tarvitaan yritysvälittäjää.

Jäsenet

Mionki Oy

Inmarex Oy

Fibren Oy

Oulun Ahvääri Oy

PVC Consulting Oy

Valhalla Invest Oy

Multiware Oy