Ensimmäiset Auktorisoidut yritysvälittäjät (AYV) hyväksytty

AYV-tutkinnolla Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto haluaa varmistaa, yhdenmukaistaa ja kehittää yritysvälittäjien ammattitaitoa. Tavoitteena on yhtenäinen korkea laatu, mistä hyöty koituu yrityskaupan osapuolille. Hyvän yritysvälittäjän tunnistaminen helpottuu

Tampereella 18.11.2020 pidetyn valtakunnallisen tutkintokokeen läpäisi kahdeksan kokelasta kahdestatoista. Kirjanlyhennettä AYV (Auktorisoitu Yritysvälittäjä), AFM (Auktoriserad Företags Mäklare) ja ABB (Authorized Business Broker) saavat tästä lähtien käyttää

Asko Viren Myrskylästä, Jan von Bonsdorff Jyväskylästä, Kenneth Udd Sipoosta, Mikko Ruosteenoja Espoosta, Rauno Toikka Lempäälästä, Sari Koskela Seinäjoelta, Simo Poikola Espoosta ja Tuure Toivola Helsingistä.

Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi hyväksytyksi tuleminen edellyttää tutkintokokeessa menestymistä, SYVL ry:n jäsenyyttä ja käytännön työkokemusta yritysvälittäjän työstä. Lisäksi kokelaan on osoitettava viisi referenssiä kolmenvuoden ajalta, joissa hän on toiminut yritysvälittäjänä.

Kokeessa testaan tietoja ja taitoja yhdeksältä eri aihealueelta. Nämä ovat rahoitus, kauppa- ja sopimusoikeus, verotus, rahanpesun ja terrorismin estäminen, kiinteistökauppa, arvonmääritys, hyvä yritysvälitystapa, yritysvälityksen yleiset toimeksiannon ehdot ja omistajanvaihdoksiin yleisesti liittyvät kysymykset.  Osa kysymyksistä pohjautuu tietoon, joka on ammattilaisten keskuudessa yleisesti tunnettua, mutta ei kovin helposti löydettävissä mistään tietystä lähteestä.

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto pitää kotisivuillaan yllä luetteloa auktorisoiduista yritysvälittäjistä. Hyväksyntä on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen se on mahdollista uusia.

Seuraava tutkintokoe on tarkoitus järjestää loppukeväällä 2021.

Lisätietoja:

Juha Rantanen

puheenjohtaja, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto, p.0505445081, info@syvl.fi

www.syvl.fi

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

Yrityskauppojen arvoissa ei ole tapahtunut laskua

30.9.2020 Boston Consulting Group julkaisi tiedotteen, jonka mukaan yrityskauppojen arvot olisivat romahtaneet. Väite pohjatuin yhtiön tekemään kansainväliseen selvitykseen. Päätelmää voidaan pitää virheellisenä yleistyksenä Suomen osalta.

Selvityksessä oli mukana vain 118 suomalaista yrityskauppaa, vaikka niitä Suomessa tehdään jopa 4 000 vuosittain. Lisäksi tarkastellut kaupat ovat lähinnä pörssiyritysten ja muiden suurimpien yritysten kauppoja, joista on tehty yleistys koskemaan kaikkia yrityskauppoja. Samanlaiseen tulkintavirheeseen päädyttäisiin, jos kyseltäisiin pörssiyritysten pääjohtajien ansiokehitystä, ja vastausten pohjalta pääteltäisiin, kuinka työtekijöiden palkat ovat muuttuneet.

On yleistä, mutta silti virheellistä, kun suuryrityksistä puhutaan kaikkien yritysten edustajina. Lukumääräisesti suuryritykset ovat poikkeuksia suomalaisessa yrityskannassa, kaukana tyypillisestä suomalaisesta yrityksestä. Pienet yritykset ovat lähes joka asiassa erilaisia kuin suuryritykset mm siinä, että niiden asiakaskunta on usein paikallista, kun suuryrityksillä se on kansainvälistä.

Kauppahintojen laskua ei ole havaittu suurimmilla yritysvälittäjillä eikä Finnveran tilastoissakaan. Finnvera on rahoittamassa merkittävää osaa suomalaisia yrityskauppoja. Yrityskauppojen kappalemäärät notkahtivat keväällä, mutta ohittivat jo heinäkuussa viimevuoden vastaavan tason. Koko alkusyksyn yrityskaupat ovat käyneet hyvin vilkkaasti.

Yrityskauppojen yksi erikoisuus on se, että kauppahinnat eivät yleensä jousta alaspäin, vaikka epävarmuus lisääntyisi. Jos epävarmuus lisääntyy, kauppaehdot tasapainottavat tilannetta jakamalla riskiä myyjän ja ostajan välillä hinnan säilyessä entisellään. Kauppa tehdään vain yrityksistä, joiden hyvään tulevaisuuteen uskotaan. Jos yrityksen tulevaisuus näyttää synkältä, ostajat eivät ole siitä kiinnostuneita edes alemmalla hinnalla.

Toinen erikoisuus on se, että kysynnän ja tarjonnan laki ei päde yrityskauppoihin kuin poikkeuksellisesti.  Yrityskaupat ovat aina yksilöitä. Samanhintaiset, saman toimialan, kaupat voivat sisältää aivan erilaisen ostokohteen; toinen voi sisältää arvokkaan kiinteistön ja pientä tulosta tekevän yrityksen, toisessa yrityksessä tahkotaan merkittävää tulosta ilman reaaliomaisuutta. Ostajille nämä yritykset eivät ole vaihtoehtoja, vaan yrityksille on erityyppiset ostajat.

Kun puhutaan hintojen laskusta, tulisi olla vertailukohta, mihin verrataan. Suomessa ei ole virallista tilastoa edes yrityskauppojen määrästä, saatikka yritysten arvoista tai hintapyyntöjen ja kauppahintojen muutoksista. Tämäkin vuoksi yleistykset yrityskauppojen kehityksestä ovat helposti virheellisiä.  Boston Consulting Groupin selvitys on jo otoskokonsakin puolesta Suomen osalta niin pieni ja vinoutunut, että sen pohjalta ei voi tehdä tilastollisia päätelmiä, muuta kuin selvityksessä mukana olleista yrityksistä.

 

Juha Rantanen, puheenjohtaja

Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry

050 5445081

info@syvl.fi

www.syvl.fi