Ostaisinko yrityksen Hong Kongista vai Suomesta?

 

Juha Tall 25.4.2024

Yrityksiä on ja niitä ostetaan muuallakin kuin Suomessa. Tosin toimintaympäristö, säädöspohja, maan tavat ja liiketoimintakulttuurit vaihtelevat. Yrityskaupasta kovasti innostuneena mielelläni näkisin vastauksen tuohon otsikon kysymykseen olevan, että kyllä. Kuitenkin, ajatellaan asiaa hieman tarkemmin ennen lopullista vastausta, joka voi hyvinkin olla vastaajakohtainen.

Toimintaympäristöissä on eroja

Aivan aluksi voidaan tarkastella esimerkiksi asukastiheyttä. Hong Kongissa asuu noin 7,5 miljoona asukasta jokseenkin Oulun kaupungin kokoisella alueella. Tosin Oulun pinta-ala 8 % suurempi. Siellä missä on ihmisiä, siellä on myös yrityksiä ja usein kilpailu on kovaa. Hong Kongissa on paljon yrityksiä pienellä alalla. Hong Kong on edelleen erityishallintoalue ja yritysten verotus on siellä alhaista.

Kiinan vaikutus on valtava. Sieltä tulee jatkuvasti uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Kiinan kielen osaaminen liike-elämässä korostuu etenkin, jos kauppaa tehdään tai suunta on Kiinaan. Kieltä ei välttämättä tarvitse itse osata, vaan löytää luotettava kumppani, joka osaa kielen. Hong Kongin yksi vahvuus onkin se, että siellä pärjää englannilla. Toisaalta sieltä hyvin todennäköisesti löytyy kumppaneita, jotka tuntevat Kiinan kielen, kulttuurin, kauppatavat ja joilla on omat kontaktit. Liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat usein Kiinassa, mutta jo Hong Kong tarjoaa ostovoimaa useimmissa tapauksissa toisen Suomen verran.

Toimintaympäristöissä on samankaltaisuuksia

Molemmissa maissa julkiset toimijat panostavat uusien yritysten perustamiseen ja kansainväliset suuryritykset hallitsevat mediaa. Ainakin keväällä 2024 länsimaisilla mittareilla mitattuna molemmat toimintaympäristöt vaikuttavat vakailta ja toimivilta. Nämä ovat useimmiten erittäin merkittäviä tekijöitä yrityskauppojen toteuttamisen kannalta. Yrityskaupoissa asiantuntijoilla on suuri rooli. Hong Kongissa heitä kutsutaan konsulteiksi, mutta varmaan ”business broker” on se termi, jota lontooksi käytetään. Yhteistä lienee myös se, että kaiken kokoisilla yrityksillä tehdään kauppaa. Lisäksi on turvallista ajatella, että yritysostossa onnistumisen kulmakiviä ovat kaupan kohteen sopiminen yrityksen strategiaan, ammattilaisten hyödyntäminen, haltuunottoon panostaminen ja liiketoiminnan kannattavuus yrityskaupan jälkeen.

Ostaisinko yrityksen Hong Kongista

Yritysostoa Hong Kongista voi suositella muutamat keskeiset kriteerit täyttävälle suomalaiselle yrittäjällä. Lähdetään liikkeelle kotimaisista havainnoista. Oma tuote voisi olla hyvä lähtökohta ja sillä vakaa markkina-asema suhteellisen kilpailluilla ja kylläisillä markkinoilla. Jos nämä ehdot täyttyvät, toiminnan kannattavuus näkyy vahvana omavaraisuutena ja yrittäjää kiinnostaa kasvu, suuri osa kriteereistä jo kunnossa. Vielä tarvitaan innostusta aasialaiseen toimintakulttuuriin, logistiikan vaatimien kustannusten ja ajan jälkeen mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan Hong Kongissa ja päätös, lähteä selvittämään sopivaa ostokohdetta. Matkaa kohti yritysostoa voi tehdä myös askel kerrallaan. Kaupan voi aloittaa yhteistyökumppanin kanssa ja ainahan voi hyödyntää myös yhteisyritysmallia (Joint Venture).

Ostaisinko yrityksen Suomesta

Yrityksen ostaminen kotimaassa sopii varmaa ja nopeaa kasvua tavoitteleville nykyisille yrittäjille ja yrittäjyydestä haaveileville tuleville yrittäjille. Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa edellyttää kiinnostusta mahdollisuuksien hyödyntämiseen, uudistumiseen ja epävarmuuden sietämiseen. Ostokohteena olevan yrityksen olemassa olevat kassavirta, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit ovat vahvoja yrityksen ostamista puoltavia tekijöitä. Suurin osa pienten yritysten toteutuneista yrityskaupoista on onnistuneita ja vähänkään onnistuneessa yritysostossa investoinnin tuotto kirjoitetaan kahdella numerolla. Nohevalla yrittäjällä on yrityksensä kehittämisen työkalupakissa tarvikkeet sekä yrityksen sisäiseen että yrityskauppoja hyödyntävään kehittämiseen, uudistumiseen ja kasvuun. Molempi parempi, vaikka aivan liian moni yrittäjä ei vielä täysipainoisesti huomaakaan hyödyntää yritysostoja.

Eväät yrityksen ostajan reppuun

Riippumatta siitä, aiotko ostaa yrityksen Hong Kongista vai Suomesta, ensimmäinen askel kannattaa ottaa mieluummin ajoissa kuin sitten joskus. Yritysostoon tarvittavaa aikaa on etukäteen vaikea arvioida luotettavasti. Toisaalta kiireellä on helppo pilata neuvottelut hyvästäkin kohteesta. Mitä tarkemmin osaat yksilöidä oman yrityksesi strategiaan sopivat ostokriteerit, sen helpompi on etsiä sopivaa kohdetta. Jotta eväät saadaan mukaan sirompaankin reppuun, totean lopuksi, että tapauskohtaisesti parhaiden ammattilaisten löytäminen on yksi menestyksen avain onnistuneeseen yritysostoon.

Jos ostokohde on Hong Kongissa, keskustelisin ainakin Suomen Hongkong pääkonsulaatin ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Mika Finskan kanssa sekä Hongkongin suomalaisen kauppakamarin (Finncham HK) kanssa. Itsenäisenä voittoa tavoittelemattomana järjestönä FinnCham Hongkongin yksi pääpainopistealueista on vahvistaa asemaansa luotettavana alustana, jonka kautta yritykset voivat paremmin tutkia mahdollisuuksia Etelä-Kiinan markkinoilla. Kauppakamarissa on jäseninä maassa jo pitkään olleita ja toimineita yrittäjiä, joiden kanssa keskustelu voi auttaa välttämään pahimmat karikot ja virheet.

Taustojen selvityksiä on tehtävä paljon enemmän ja DD vielä huolellisemmin kuin Suomessa. Taustojen selvittämiseen menee enemmän aikaa ja resursseja, koska ei ole yhtä luukkua asioiden selvittämiseksi ja aina ei ole selvää mistä ja miten asioita saa selville. Vaikka Hongkong liiketoimintaympäristö on osittainen kansainvälinen niin Kiinan vaikutus on läsnä vahvasti. Eräs yrittäjä on sanonut ”maassa maan tavalla ja Hong Kongissa Kiinan tavalla.”

Kotimaisen yrityksen ostamisen aloittaisin päivittämällä oman yritykseni strategian yritysostoja hyödyntäväksi ja etsimällä kaverikseni yrityskaupan ammattilaisen eli yritysvälittäjän. Heidän parhaimmiston löydät osoitteesta https://syvl.fi/auktorisoidut-yritysvalittajat-ayv/.

Kirjoituksen innoittajana on Hong Kongissa käyty keskustelu pääkonsuli Timo Kantolan ja kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Mika Finskan kanssa.

Juha Tall, auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV), vpj, SYVL

© Studio Street 2019