Omistajanvaihdoksetkin hyötyvät Finnveran uudesta vientirahoituksesta

Vientikauppojen rahoitukseen on tulossa uusi hyödyllinen työkalu. Tämä on tärkeää myös omistajavaihdosten näkökulmasta, sillä vienti on erinomainen keino kasvattaa yrityksen arvoa, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Omistajavaihdos onnistuu parhaiten, kun vaihdoksen kohteena oleva yritys on hyvässä kunnossa. Yksi tapa vahvistaa yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta on hakea kasvua viennistä.

Siksi on erinomainen uutinen, että eduskunta on juuri hyväksynyt lakimuutoksen, joka antaa Finnveralle mahdollisuuden luoda uusi työkalu helpottamaan suomalaisten yritysten viennin rahoitusta.

Tähän asti ongelmana on ollut se, että mikään taho Suomessa ei ole tarjonnut vientikaupoissa ostajaluototusta, kun kaupan hinta alittaa 20 miljoonaa euroa. Pankit rahoittavat kustannussyistä ja raskaasta sääntelystä johtuen vain suurempia vientikauppoja.

Jatka lukemista ”Omistajanvaihdoksetkin hyötyvät Finnveran uudesta vientirahoituksesta”

Miksi myyjä myy ja ostaja ostaa?

Omistajanvaihdoksen syyt ovat tärkeää tietoa niin myyjälle, ostajalle kuin rahoittajallekin

Kun yrityksen omistaja on päätynyt luopumaan yrityksestään taustalla on aina erilaisia tekijöitä ja syitä. Samoin ostajalla on kiinnostukseensa omat -osin käänteisetkin- perusteensa. Yhtä kaikki; omistajanvaihdokseen olennaisena asiana kuuluu riittävä avoimuus myös yrityskaupan syistä. Niin myyjän kuin ostajan motiivit yrityskaupan toteuttamiseen on tärkeää olla osapuolten tiedossa, jotta mahdollisilta yllätyksiltä ja jälkiselvittelyiltä vältyttäisiin. Yhtä lailla rahoittaja tarvitsee tiedot omistajanvaihdoksen taustoista, miksi lopulta myyjä myy ja ostaja ostaa.

Jatka lukemista ”Miksi myyjä myy ja ostaja ostaa?”

Miten digitaalisesti tuetaan omistajanvaihdosmatkaa?

Maaseuturahaston rahoittamassa ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin hallinnoimassa VALO-hankkeessa tuotetaan sähköisiä palveluratkaisuja omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen (ov). Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen ov-verkkopalvelu. Erityisesti maaseudulla ja harvaan asutuilla seuduilla haasteina ovat pitkät etäisyydet ja palveluiden yleinen saatavuus. Palvelut vain keskittyvät entisestään kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin. Aluekehityksen näkökulmasta onnistunut omistajanvaihdos varmistaa alueen elinvoimaisten yritysten säilymisen ja niiden kehittymisen.

Jo pitkään on toivottu, että palveluiden digitalisointi tarjoaisi ratkaisun maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden palvelujen saatavuuteen. VALO-hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä digitaalisen ov-verkkopalvelun.

Jatka lukemista ”Miten digitaalisesti tuetaan omistajanvaihdosmatkaa?”

Kolme syytä, miksi yritystä perustaessa on syytä miettiä jo myös sen myymistä

Yritystä perustaessa ei ehkä ihan ensimmäisenä alkavan yrittäjän tule mieleen miettiä vasta käynnistymisvaiheessa olevan yritystoiminnan myymistä, mutta yritysneuvonnassamme olemme huomanneet, että syytä kyllä olisi.

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK auttaa toimivia yrityksiä kehittämisessä ja haasteissa ja Uusyrityskeskus Startia puolestaan palvelee alkavia yrityksiä ja ne ovat tiivisti sidoksissa toisiinsa – samat tilat, samat yritysneuvojat, asiantuntemus yrityksen koko elinkaaren ajan. Perustamisneuvonnassa ei ainoastaan esitellä yritysostoa vaihtoehtona uuden yrityksen perustamiselle, vaan muistutetaan myös alkuvaiheen päätöksistä ja niiden vaikutuksista pitkälle tulevaisuuteen.

Aina perustamisneuvonnassa mietitään yhtiömuodon valintaa monelta kantilta (osakeyhtiö on yleensä helpompi myydä), mutta on myös kolme muuta syytä miettiä yrityksen myymistä jo varhaisessa vaiheessa:

Jatka lukemista ”Kolme syytä, miksi yritystä perustaessa on syytä miettiä jo myös sen myymistä”

OV-foorumi palkitsi SYVL ry:n 20 vuotisesta taipaleesta

Omistajanvaihdosten edistäjien ja asiantuntijoiden valtakunnallinen päätapahtuma vietettiin 2.11.2022. Naantalissa. Tilaisuudessa OV-foorumin puheenjohtaja Jari Huovinen EK:sta luovutti SYVL ry:lle huomionosoituksena sen 20 vuotisesta taipaleesta ja kiitoksena omistajanvaihdosten edistämistyöstä kaikkien aikojen ensimmäisen Omistajanvaihdosfoorumi viirin. Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Rantanen vastaanotti huomionosoituksen yhdistyksen puolesta. Huomionosoitusta pidetään merkittävän tunnustuksena yhdistyksen työlle.

 

Kuvassa viiriä luovuttamassa Juha Rantaselle myös Mika Haavisto ja Anneli Komi Suomen Yrittäjistä sekä Jari Huovinen EK:sta.

 

Yhteiskuva Naantalista huomionosoituksen jaosta. Vasemmalta Jari Huovinen, Anneli Komi, Juha Rantanen ja Mika Haavisto.

 

Kaikkien aikojen ensimmäisen Omistajanvaihdosfoorumi viiri.