Kohti parempaa – myös omistajanvaihdoksissa

COVID-19 on hiljalleen väistymässä. Jo yli vuoden kestänyt pandemia on alkanut osoittaa taittumisen merkkejä, vaikkakin monessa maassa se vaikeuttaa edelleen elämää ja yritystoimintaa aika lailla. Onneksi Suomessa tilanne on kohtuullisen hyvä, kiitos COVID-19 -rajoitusten noudattamisen ja rokotusohjelman hyvän etenemisen. Toivottavasti kesän aikana pääsemme Suomessa kohti jo lähes normaalia tilannetta, jolloin rajoitteet vähenevät ja poistuvat lopulta kokonaan. Tämä mahdollistaisi  normaalimman yritystoiminnan myös niillä elinkeinoelämän aloilla, jotka ovat pahiten kärsineet pandemiasta sekä siihen liittyvistä rajoitteista.

Alkuvuoden aikana erilaisia yritysjärjestelyjä ja omistajanvaihdoksia on toteutunut – tilanteesta huolimatta – yllättävänkin paljon. Epävarmuus, haastava taloudellinen tilanne sekä tulevaisuuden vaikea ennustettavuus eivät odotetusti hidastaneetkaan myyjiä ja ostajia yrityskauppojen toteuttamisessa. Ehkä myyjät ovat kokeneet tulevaisuuden epävarmana yritystoiminnalleen ja ostajat puolestaan nähneet tulevan ajan ennemminkin tarjoavan hyviä mahdollisuuksia. Varsinkin, kun yhteiskunnat ovat avautumassa ja yritystoiminnan rajoitteet poistumassa. Etenkin niillä toimialoilla, jotka ovat pahiten kärsineet tästä pandemiasta, saattaa edessä olla patoutuneen kysynnän tuomaa selkeää kasvua.

Yritysten toiminnan ennustettavuus paranee, uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy

Kaikkia omistajanvaihdosten eri osapuolia helpottaa ennustettavuuden palautuminen.  Se mahdollistaa luotettavamman omistajanvaihdosten prosessin; näkymien selkeytyessä hinnan määrittäminen helpottuu ja yrityskaupan muidenkin ehtojen mahdolliset varaumat vähenevät. Tämä tulee edesauttamaan myyjien ja ostajien lisäksi myös muita omistajanvaihdosten osapuolia. Esimerkiksi rahoittajat voivat perustaa päätöksensä enemmän faktoihin ja aiempaa luotettavampiin ennusteisiin yrityksen tulevaisuudesta ja koko kyseisen toimialan kehityksestä. Tämä vähentää rahoittajien mahdollista varauksellisuutta ja varmasti osaltaan aktivoi myös tulevia yrityskauppoja.

Huolellinen omistajanvaihdoksen etukäteissuunnittelu eri asiantuntijoiden kanssa on kuitenkin edelleen avain onnistuneeseen toteutukseen. Oikeastaan yritystoiminnan yhteistyökumppaneiden ja erilaisten verkostojen merkitys on entisestään korostunut  COVID-19 aikana. Lisänä pandemiaa edeltävään aikaan on yrityskaupassa nyt myös syytä huomioida COVID-19 aiheuttamat vaikeudet ja ennen kaikkea mahdolliset opit niistä; miten omassa yritystoiminnassa voisi jatkossa paremmin varautua yllättäviin haasteisiin, niin makro- kuin mikrotasolla.

COVID-19 aiheuttamassa äkillisessä taloudellisessa shokissa eri toimialojen yritykset joutuivat suorastaan improvisoimaan erilaisia tapoja palvellakseen asiakkaita ja kyetäkseen ylipäätään toimimaan. Syntyi uusia toimintatapoja ja liikeideoitakin, joista mahdollisimman moni toivottavasti osoittautuu elinkelpoiseksi ja uutta luovaksi liiketoiminnaksi myös silloin, kun toiminnan rajoitteet ovat jo poistuneet. Myös ennen COVID-19 -pandemiaa ennustetut muutostrendit, kuten etätyöskentely, verkkokauppa, ESG-asiat ja digitalisaation kehittyminen, ovat vauhdittuneet ja voivat tarjota monia uusia liiketoiminnan muotoja.

Omistajanvaihdoksen myötä uusi yrittäjä voi muuttuneessa tilanteessa saada uudistuneella toimintatavalla aikaan myös uutta kasvua yrityksessä. Näihin restartup -yrityksiin vaikuttaisi nyt olevan hyvin erilaisia tukimuotoja tarjolla – syystä. Suomen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi jokainen onnistunut omistajanvaihdos on tärkeä.

Markku Fränti
Head of Corporate Advisory & CRA
Nordea, Business Banking Finland

Kirjoitus julkaistu alunperin
Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

Hyvä yrityskaupan neuvonantaja toimii kuten viisas anoppi

Pariskunta päätti piristää yhteiseloaan teettämällä perusteellisen keittiöremontin. Kerta oli ensimmäinen ja moni asia arvelutti, jännitti ja jopa pelotti. Talvi kului monenmoisia oppaita opiskellen. Ideoita tuli ja meni. Innostus vaihtui välillä epävarmuuteen ja näkemykset törmäsivät joskus hyvinkin kovaäänisesti. Tavoitetta pidettiin kuitenkin niin tärkeänä, että alkoi syntyä kompromisseja kaakeleista, lattian materiaaleista, väreistä, kodinkoneista, budjeteista, huonekaluista ja vaikka mistä. Jotkin toisen hyväksi periksi annetut asiat hiukan kaihersivat mieliä, mutta tärkeimmät asiat olivat vastavuoroisesti saatu sovituksi. Tuleva muutos tuntui hyvältä.

Keväällä oli aika ryhtyä tekoihin. Toinen puoliso otti töistä vapaata rahoituksen hakuun, timpureiden ja muiden maakareiden kanssa käytännön asioista sopimiseen ja materiaalien hankintaan. Taas oli paljon uutta; hankalia päätöksiä, valintoja, aikatauluja, jos mitäkin. Homma oli hanskassa iltaan mennessä ja kaikkensa antanut, mutta yhä innostunut ”pääurakoitsija” palasi kotiin kertomaan, mitä ja koska alkaa tapahtua!

Keittiössä odotti vakavan puolison lisäksi totinen anoppi. Toinen puoliso oli halunnut kuulla vielä äitinsä mielipiteen sovituista asioista. Päivänsä uhrannut puoliso saikin kuulla, kuinka osapuilleen kaikki hänen ehdotuksensa olivat toteutuskelvottomia. Anopin mielestä puolisoiden tekemät kompromissit oli huonosti sovittu. Lisäksi anoppi luetteli joukon uusia ratkaisuja, joista puolisoilla ei ollut aavistusta eikä mielipidettä. Remonttimiesten kanssa töistä oli jo sovittu. Lopputuloksena ei tullut uudistettua keittiötä. Tuli ero.

Tarinamme anoppi ei ollut kovin viisas. Viisas anoppi olisi selvittänyt ja kuunnellut, miksi mihinkin lopputulokseen oli päädytty ja millaisilla myönnytyksillä. Hän olisi tarvittaessa ollut oman lapsensa kanssa eri mieltä, mikäli se olisi varmistanut varsinaisen tavoitteen toteutumisen. Viisas anoppi olisi ymmärtänyt, että kyseessä ei ole valtapeli tai kädenvääntö, vaan puolisoiden yhteinen tavoite. Hän olisi osannut erottaa keinot tavoitteista.

Viimehetken viisaat ovat yleisiä yrityskauppojen kaatajia. Sopimuksissa ei kerrota, miten sopimuskohtiin on päädytty tai miksi jokin, ehkä normaalikin, ehto niistä puuttuu. Myöhäisessä vaiheessa mukaan tulleen neuvonantajan tulisi ensin tutustua tilanteeseen, osapuoliin ja ymmärtää, mikä on päätavoite, ja selvittää asiat, joihin ei enää palata. Vasta sitten on aika muutosehdotuksille. Ne tulisi ensin toimittaa kommentoitavaksi aiemmin mukana olleille neuvonantajille, ennen päämiehiä. Sopimustekstin sorkkiminen ilman edellä kuvattua perehtymistä on huonoa asiantuntijatyötä myös oman päämiehen vahingoksi.

Vaatiminen on aina paljon helpompaa, kuin toisen saaminen suostumaan. Kaikessa kaupankäynnissä vaatimukset tulisi käydä alussa läpi ja loppuaika olisi puolin ja toisin suostuttelua, perusteluja. Viimehetken viisas kääntää helposti prosessin päälaelleen. Hän laukoo vielä loppumetreillä muutosvaatimuksiaan kuin avioerojuristi, kaataa kaupan ja saa osapuolet vihaamaan tosiaan. Tunnelma on pilalla. Yhteinen tahto ja tavoite, tehdä kauppa, katoaa. Taistelu ehkä voitettiin, mutta sota hävittiin.

Kaikki yrityskaupassa käytettävät neuvonantajat tulisi ottaa mukaan aikaisessa vaiheessa prosessia ja sopia kunkin rooli. Mm. rahoittajan puoleen käännytään monesti turhan myöhään. Yritysvälittäjä on tyypillisesti yrityskaupan kapellimestari, projektipäällikkö. Hän yhdistelee asioihin tarvittavaa asiantuntemusta. Hän tekee töitä, että kauppa saadaan aikaiseksi. Sitähän osapuolet haluavat. Kun yritysvälittäjä saa kaikki osapuolet soittamaan samaa säveltä, kauppa syntyy. Orkesteriin viimeisenä tulleen kitaravirtuoosin olisi viisasta varmistaa, vieläkö räjähtävälle soololle on paikkansa, vai riittäisikö jo pelkkä peruskomppi? Niin toimisi myös viisas anoppi.

Juha Rantanen
toimitusjohtaja, Suomen Yrityskaupat Oy

Kirjoitus julkaistu alunperin
Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.