Yritysvälittäjille ja omistajanvaihdosten asiantuntijoille uusi hallitus ja uudet sopimusmallit

Jo 20 vuotta täyttävä Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL ry) valitsi uuden hallituksen 6.10.2021 Helsingissä pidetyssä vuosikokouksessa. Vanha hallitus jatkaa vahvistettuna yhdellä uudella jäsenellä. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Juha Tall, sihteerinä Mika Haavisto, jäsenenä Jouni Latva-Pirilä Pirkanmaan Yritysvälitys Oy:stä, tiedotusvastaavana Satu Kangas Mergera Partners Oy:stä ja jo 20:ttä vuotta puheenjohtajana Juha Rantanen Suomen Yrityskaupat Oy:stä. Toiseksi tiedotusvastaavaksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Meri Varkoi-Anhava Y-Pörssi Oy:stä.

Yhtiön toiminnan tarkastajina jatkaa Arto Kaukonen Fondarest Oy:stä ja hänen varamiehenä Asko Viren Mionki Oy:stä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Simo Poikola Multiware Oy:stä ja Reetta Junnila.

Vuosikokous päätti ottaa käyttöön uuden Hyvä yritysvälitystapa -normiston, toimeksiantosopimuksen yleiset ehdot (SYLYTE2021) sekä toimeksiantosopimuksen mallin. Nämä korvaavat nyt vanhat vastaavat dokumentit.

Yrityskaupassa kokenut asiantuntija auttaa onnistumaan

Yrittäjille yrityskaupan toteuttamisessa tarvittavaa erikoisosaamista harvoin kertyy normaalin liiketoiminnan yhteydessä. Vaikka yrityskauppaa tarkasteltaessa myyjä ja ostaja voivat nähdä hyvinkin erilaisia asioita, on molempien tavoitteena onnistuminen. Yrityskaupan onnistuminen on todennäköisintä, kun sen toteuttamisessa hyödynnetään kokenutta yrityskaupan asiantuntijaa.

Jatka lukemista ”Yrityskaupassa kokenut asiantuntija auttaa onnistumaan”

Kuka korjaa voitot yritysten tutkimus- ja kehitystyön tuloksista?

Yrityskaupat – varsinkin ulkomaille – herättävät aika ajoin laajaa huomiota. Kuka saa hyödyn myydyistä yrityksistä? Karkaako osaaminen ulkomaille? Siirtyvätkö julkista rahoitusta saaneen yrityksen innovaatiot muiden kuin Suomen hyödyksi?

Yritysostot ovat osa yritysten globaalia sijaintipaikkakilpailua. Tämä koskee tuotannollisia investointeja ja myös yritysten muita toimintoja, kuten t&k-investointeja ja pääkonttoritoimintoja. Yritykset voivat siirtää pääkonttorinsa tai koko yrityksen maasta toiseen (Ali-Yrkkö et al., 2017). Yritykset hakevat yritysostoilla myös vahvistusta omiin arvoverkostoihinsa, jotta ne pärjäisivät entistä paremmin globaalissa kilpailussa.

Jatka lukemista ”Kuka korjaa voitot yritysten tutkimus- ja kehitystyön tuloksista?”

Kehittämishankkeiden roolia kirkastettava

Yksi asia, mitä omistajanvaihdoskentältä ei puutu, on auttamishalu. Alan varsinaisten ammattilaisten lisäksi kymmenet organisaatiot ovat jo vuosia liputtaneet halusta edistää omistajanvaihdoksia. Hyvä tarkoituksen lieveilmiönä on, että palvelutarjonnasta on tullut epäselvää, niin asiakkaan kuin alan toimijoidenkin näkökulmasta. Selkeä työnjako olisi kaikkien etu. Tulisi selventää kuka tekee mitäkin ja mitä joidenkin pitäisi jättää jonkun toisen tehtäväksi. Yhtenäiseen tapaan toimia eripuolella maata on vielä matkaa, mutta tarve selvä.

Jatka lukemista ”Kehittämishankkeiden roolia kirkastettava”

Yrittäjyysstrategiassa keskeistä kasvu ja uudistuminen

Hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu yrittäjyysstrategiaa, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Yrittäjyysstrategialuonnoksessa keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa pidemmän aikavälin painopisteet, joilla tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistumista ja kannustetaan pk-yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua.

Jatka lukemista ”Yrittäjyysstrategiassa keskeistä kasvu ja uudistuminen”