Toteutuuko Suomessa tarpeeksi omistajanvaihdoksia?

On tosiasia, että Suomessa on suuri joukko yrityksiä lähestymässä tilannetta, jossa omistajanvaihdos on ajankohtainen. Aihetta on tutkittu sekä käsitelty laajalti ja parhaan kuvan tilanteesta saa tutustumalla tuoreimpaan omistajanvaihdosbarometriin: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/11/ov_barometri2021-1.pdf

Kiistatonta on myös se, että yritysten omistajanvaihdosten onnistumisella on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia niin verokertymän, investointien, BKT:n kuin työllisyydenkin säilymisen näkökulmasta. Merkitystä on myös yritysten palvelutarjonnan säilymisellä eri puolilla Suomea.

Yrittäjän suurella vaivalla rakentaman yritystarinan päättyminen siihen, ettei yritykselle löydy jatkajaa on tarina, jolla on surullinen loppu niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin ajatellen.
Miksi sitten yritysten tarinat toisinaan päättyvät ja omistajanvaihdosta yrittäjän luopumisen hetkellä ei tapahdu? On luonnollisesti totta, että niitäkin yrityksiä on, joiden tarinan on syytäkin päättyä, mutta liian moni tarina päättyy syyttä suotta.

Jatka lukemista ”Toteutuuko Suomessa tarpeeksi omistajanvaihdoksia?”

Vähän väliä

Sanoilla välittää, välittäjä ja välitys on monia merkityksiä, jotka yleensä käyvät ilmi lauseen asiayhteydestä. Kenties helpoimmin mieleen tuleva  ajatus välittämisestä  on tilanne, jossa välittäjä hoitaa saamaansa välitystehtävää. Tällöin hän toimii yhteyshenkilönä. Hän saattaa yhteen kaksi tai useampia  osapuolia (esimerkiksi myyjän ja ostajan).

Välittää voi myös tarkoittaa kertoa eteenpäin  tai  puhua jonkun puolesta. Jos välitetään tietoa, se tarkoittaa kertomista, tiedoksi saattamista, julistamista tai ilmoittamista. Kun mediayhtiö välittää radiossa tai televisiossa esimerkiksi viihdetapahtuman, se lähettää ohjelmaa, esittää  ja  levittää  ääntä ja/tai kuvaa.

Jatka lukemista ”Vähän väliä”

Mistä tietää onko yrityksen liiketoiminta kunnossa myyntiä ajatellen?

Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien itsearviotestien avulla yrittäjän on mahdollista saada konkreettista tietoa sekä vinkkejä yrityksen liiketoiminnan eri osaalueiden kehittämiseen. Testien kolme teemaa ovat yrityksen kasvukyvykkyys, digivalmiudet sekä kasvun hallinta. Testien käyttö on ilmaista.

Liiketoiminninnan hallintaa on kyky tunnistaa yrityksen toimintaedellytykset. Mikäli niitä ei tiedosta, uudet liiketoimintamahdollisuudet voidat jäävät hyödyntämättä. Yrityksen myyntikuntoon tähtäävät toimet kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja pilkkoa ne riittävän pieniin osakokonaisuuksiin. Päätöksenteon merkitys ja rooli yrityksen kehitystoimissa on ratkaiseva. Päätöksenteon pitää pohjautua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Kustannuksia ei kannata aliarvioida, resurssitarve pitäisi olla ennustettavissa, tarvittava kapasiteetti tulee olla saatavilla ja päätösten on hyvä noudattaa yrityksen strategiaa.

Jatka lukemista ”Mistä tietää onko yrityksen liiketoiminta kunnossa myyntiä ajatellen?”

Tilitoimistot omistajanvaihdoksen innoittajana

Minulla on pitkä tilitoimistokokemus ja peilaan asioita usein siihen, millainen näkymä tilitoimistolla on asiakkaisiin. Olen ollut onnekas, kun olen saanut työskennellä tilitoimistoissa, joissa minulla on ollut mahdollisuus toteuttaa intohimoani asiakkaiden pyyteettömään auttamiseen. Vuosien varrella on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista ja rapatessa myös roiskunut.

Jatka lukemista ”Tilitoimistot omistajanvaihdoksen innoittajana”

Korona näkyy neljännessä omistajanvaihdosbarometrissa

Neljäs valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri on toteutettu Omistajanvaihdosfoorumin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kyselyyn vastasi 2 333 yrittäjää, joista 1 288 oli yli 55-vuotiaita ja 1 045 tätä nuorempia. Yleiskuva omistajanvaihdosnäkymistä on mennyt jonkin verran negatiivisempaan suuntaan kolmen vuoden takaiseen barometriin verrattuna. Pääsyynä tähän ovat, että yrittäjät ovat entistä ikääntyneempiä ja koronapandemia on myös vaikuttanut näkymiin.

Jatka lukemista ”Korona näkyy neljännessä omistajanvaihdosbarometrissa”