Ex-puheenjohtajan tervehdys

SYVL ry:n puheenjohtajuudesta luopuminen 21 vuoden jälkeen olikin minulle helppoa! Ei siksi, että olisin niin loppuun ajettu, kyllästynyt, epätoivoinen tms. Päinvastoin. Olen täynnä tulevaisuuden uskoa, energiaa ja luottamusta. Yhdistys, joka vuonna 2002 perustettiin yhdistämään alan ammattilaiset ja tukemaan uuden ammatin, yritysvälittäjien toimintaedellytyksiä, osoittaa hengissä olollaan tarpeellisuutensa. Tietysti olen siitä ylpeä ja onnellinen!

Olen onnellinen myös siitä, että yhdistys ei ole koskaan ollut niin voimissaan ja kykenevä kuin se on nyt. Jäsenmäärä kasvaa hyvää vauhtia ja mukaan on saatu laidasta laitaan aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä, joita yhdistää halu tehdä yhteistyötä onnistuneiden omistajanvaihdosten eteen. Tätä erinomaista tilannetta vahvistaa nainen paikallaan; Paula Pihlajamaa, jolla on uutena puheenjohtajan juuri niitä ominaisuuksia, joita yhdistys nyt ja lähivuosina eniten tarvitsee.

Aktiivinen hallitus on ollut se moottori, joka erityisesti vuodesta 2019 lähtien on yhdistyksen näin hyvää tilanteeseen saattanut. Kiitos hallituksen jäsenille korvaamattomasta panostuksestanne. Kiitos Mika Haavisto, Juha Tall, Anneli Komi, Jouni Latva-Pirilä, Meri Varkoi-Anhava ja Satu Kangas. Luottamustani tulevaan vahvistaa uusi hallitus, jolla on entistäkin paremmat resurssit, joka on aikaisempia laaja-alaisempi ja hyvä sekoitus vanhempia ja uusia jäseniä.

Yhdistystoiminta on vapaaehtoistyötä, jonka saavutukset tulee nähdä laajenemin kuin välittöminä hyötyinä. Kaikkia ei tallainen kutsumus puhuttele, eikä kaikkia siksi jäseniksi koskaan saada. Jäsenyyden ei kuitenkaan tarvitse olla osoitus samanmielisyydestä. Se voi olla osoitus halusta ja valmiudesta uhrata aikaansa ja osaamistaan paremman huomisen eteen. Aina voi ruikuttaa, mutta vain mukana olemalla voi vaikuttaa.

Kaikkien vuosien jälkeen uskon edelleen moniin asioihin ja joiden eteen olen edelleen valmis ponnistelemaan. Uskon, että SYVL ry tulee olemaan vuosikymmenienkin jälkeen se Pyöreäpöytä, jonka ääressä eri toimijoiden työ, tahto ja näkemykset saadaan yhdistymään onnistuneiden omistajanvaihdosten eduksi. Uskon, että alan ammattilaiset oppivat tuntemaan toisensa lopulta niin hyvin, että yhteistyö asiakkaiden eduksi on saumatonta. Uskon yhä, että myyjä haluaa myydä, ostaja ostaa ja rahoittaja rahoittaa. He eivät ole toistensa vihollisia eikä heidän etunsa ole vastakkaisia. Tämä on se tahtotila, jota me muut emme saisi ainakaan pilata. Kaikkien tahto voi toteutua, kun löydetään lopputulos, joka on riittävä jokaiselle.

Uskon myös, että alan yksityisten ja julkisten toimijoiden työnjako selkeytyy ja rutinoituu, jolloin omistajanvaihdosmarkkinat saadaan toimimaan maan laajuisesti. Tällöin kehitys mahdollistaa yhä useamman omistajanvaihdoksia palvelevan asiantuntijayrittäjän toimeentulon. Tarvitaan niin maksuttomia matalankynnyksen neuvontapalveluita kuin yrittäjävetoisia, korkeatasoisia ja aiheeseen erikoistuneita palveluita. Uskon myös, että lähipalveluista siirrytään yhä enemmän etäpalveluihin, mikä mahdollistaa palvelutarjonnan monipuolistumisen paikkakunnasta riippumatta.

Ja vielä uskon, että nimen omaa yhdistykseen jäsenet ovat ne, joka kaiken tuon saavat vielä aikaiseksi!

Kiitos jäsenistölle luottamuksesta. Toivon menestystä yhdistykselle ja tytöniloa sen aktiiviselle hallitukselle, puheenjohtajalle ja työryhmille!

Työt jatkuvat, tekijät vaihtuvat.

Juha Rantanen
ex-pj, hallituksen jäsen, yhdistyksen rahastonhoitaja