Yritysvälittäjien auktorisointi alkaa!

21.9.2020 aukeaa ensimmäinen haku Auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi. Auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa yritysvälittäjien osaamisen ja ammattitaidon riittävyys ja säilyminen yritysvälittäjille keskeisissä osaamisalueissa.

Haku on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oikeutta osallistua auktorisointitenttiin. SYVL ry:n hallitus valitsee hakemusten perustella tenttiin kutsuttavat. Kokelaan on täytettävä etukäteen määritellyt kriteerit, jotta hänet voidaan hyväksyä tenttiin. Tällaisia ovat mm. SYVL ry:n jäsenyys (suoraan tai välillisesti) sekä tuoreet referenssit yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta.

Hakuaikaa on kuukausi (haku päättyy 20.10.2020) ja varsinainen tentti järjestetään 18.11.2020 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Suomen ensimmäiset Auktorisoidut yritysvälittäjät nimitetään jouluun mennessä. Tenttejä tullaan jatkossa järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava on keväällä 2021 (tästä informoidaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa).

Yritysvälittäjän ammatti on yksi vaativimpia talouselämässä. Mikään yksittäinen koulutus ei anna täydellisiä eväitä ammatissa menestymiselle ja samalla moni koulutus ja kokemus antaa hyviä valmiuksia siihen. Osittain tästä syystä yritysvälittäjien taustat ovat varsin kirjavia.

Hyvä yritysvälittäjä hallitsee monenlaisia tietoja ja taitoja juridiikasta myyntitaitoihin. Yhtä kaikki, on olemassa yleisiä perustaitoja, joita jokaisella hyvällä yritysvälittäjällä on. Näiden perustaitojen tasoa testaan yritysvälittäjän auktorisoinnilla. Auktorisoinnilla pyritään edelleen parantamaan ja ylläpitämään yritysvälittäjien ammatillista osaamista sekä auttamaan asiakkaita valitsemaan avukseen osaavan ammattilaisen.

Auktorisointi yritysvälittäjille

SYVL panostaa alkaneena vuonna voimakkaasti jäsenistönsä osaamisen kehittämiseen. Jäsenistölle tullaan vuoden 2020 aikana lanseeraamaan mahdollisuus auktorisoida osaamisensa ja käyttää markkinoinnissaan mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä. Auktorisointi on henkilökohtainen ja se edellyttää SYVL:n jäsenyyttä. Auktorisointiin haetaan SYVL:n hallitukselle osoitetulla hakemuksella, jossa hakija kuvaa lyhyesti nykyistä toimintaansa yritysvälittäjänä. Mikäli edellytykset auktorisointiin täyttyvät, hakija käy läpi auktorisointikokeeseen liittyvät opintomateriaalit ja valmistautuu osoittamaan osaamisensa kokeessa. Hyväksytysti kokeen suorittanut saa auktorisointitodistuksen sekä oikeuden käyttää asiakasyhteyksissään mainintaa auktorisoidusta yritysvälittäjästä. Hyväksytty auktorisointi edellyttää yritysvälittäjältä yrityskauppoihin liittyviä perustietoja juridiikkaan, verotukseen ja rahoitukseen liittyen sekä perehtyneisyyttä hyvään välitystapaan. Hakumenettelystä, hyväksymisedellytyksistä ja auktorisoinnin suo-rittamisesta tullaan tiedottamaan lisää kevään 2020 aikana.