Yrittäjä ota ensiaskel kohti omistajanvaihdosta ja tee nettitesti! Tukea päätöksillesi saat yrityskummeilta

Lounaspöytäseurakseni istui paikallinen yrittäjä. Kysyin häneltä keskustelun lomassa, jopa vähän yllättäenkin, oletko muuten koskaan miettinyt yrityksesi myyntiä? Empimättä hän vastasi, että tietysti olen. Mutta mitä minä sitten tekisin, jos myisin yritykseni? Yrittäjän vastaus oli hyvä muistutus itsellenikin, että pelkkä bisneksen kunnossa olo ei riitä. Myös yrittäjän on oltava myyntikunnossa. Yrittäjällä on oltava näkemys tulevaisuuden tekemisestä, esimerkiksi uusi harrastus tai bisnesidea.

Moni varmasti tunnistaa samanlaisia tapauksia. Yrittäjän olisi ryhtyä viemään omistajanvaihdosasiaa eteenpäin, mutta tuntuu, että hänen on vaikea tarttua härkää sarvista ja lähteä konkreettisesti edistämään asiaa. Liian usein jäädään hautomisen asteelle, eikä päästä ajattelua pidemmälle ja huonoimmillaan päädytään siihen, ettei ole enää mitään myytävää.

Jatka lukemista ”Yrittäjä ota ensiaskel kohti omistajanvaihdosta ja tee nettitesti! Tukea päätöksillesi saat yrityskummeilta”

Kehitetään yritysmarkkinat toimiviksi

Omistajanvaihdosten edistämistyön tarkoituksena on kasvattaa yrityskauppojen, sukupolvenvaihdosten ja yritysjärjestelyjen lukumääriä ja sitä kautta varmistaa elinvoimaisten yritysten säilyminen ja niiden kasvaminen.

Omistajanvaihdosten edistämistyötä tarvitaan, koska yritysmarkkinat eivät vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla mikro- ja pienyritysten osalta. Yrittäjät arastelevat myyntiaikeiden esille tuomista. Myyntiin tarjottujen yritysten suorituskyky on usein heikko. Myyjä näkee yrityksensä usein arvokkaampana kuin se todellisuudessa on. Ostajat ja myyjät eivät kohtaa riittävässä määrin. Ostajat eivät näe yrityskauppaa luontevana mahdollisuutena kasvattaa yritystä. Yrittäjiksi aikovat eivät tunne riittävän hyvin yrityskauppaa reittinä yrittäjyyteen. Tarjolla olevia omistajanvaihdos- ja kehittämispalveluja ei tunneta tarpeeksi.

Jatka lukemista ”Kehitetään yritysmarkkinat toimiviksi”

Yrittäjä, näin onnistut kasvussa yrityskaupalla – kolme vinkkiä

Kasvuyrittäjyys mielletään usein vain startup- ja ohjelmistopuolen yrittäjien orgaaniseksi kasvuksi, eli kasvuksi myyntiä lisäämällä. Yrityskauppa eli toisen yrityksen ostaminen voi kuitenkin olla houkutteleva vaihtoehto oman yritystoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Yrityskauppa voi olla investointi esimerkiksi koneisiin, laitteisiin tai työntekijöihin, asiakaskunnan kasvattamiseen tai uuteen markkina- tai tuotealueeseen. Vaihtoehtoiskustannuksena yrityskaupalle voidaan nähdä se, mitä maksaisi pystyttää liiketoiminta nollasta, ja kuinka kauan veisi kartuttaa riittävä asiakaskunta, jotta investointi kattaa kulunsa ja tuottaa jotain omistajilleen.

Yrityskaupan arvonmääritys ja kauppahinnan rahoittaminen ovat merkittävä osa onnistunutta yrityskauppaa. Liian korkeaksi osoittautunut kauppahinta ja lainan määrä voi viedä yrityksen kassavirtoja ja painaa tulosta pitkäksi aikaa eteenpäin. Arvonmäärityksen lisäksi kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

Jatka lukemista ”Yrittäjä, näin onnistut kasvussa yrityskaupalla – kolme vinkkiä”

Kehitysyhtiö osana kansallista yrityspalvelujärjestelmää

Yrittäjää lähellä oleva, tuttu kehitysyhtiö/elinkeinotoimi auttaa yritystä sen tarpeissa monin tavoin. Tämä ajatus on mm. koronan jälkimainingeissa ymmärretty yhä laajemmin ja niiden tekemä työ yritysneuvonnassa tullut yhä paremmin näkyväksi paitsi yrityksille myös omistajakunnille ja valtionhallinnolle. Ehkä edelleen vähemmälle huomiolle on jäänyt kehitysyhtiöiden/elinkeinotoimien rooli ikkunana kaikkiin yrityskehityspalveluihin.

Jatka lukemista ”Kehitysyhtiö osana kansallista yrityspalvelujärjestelmää”

Yritysvälitystoiminta ammattimaistuu vauhdilla

Asiantuntija-ammattien kehitysastetta voi kuvata niinkin, kuinka hajanainen tai yhtenäinen joukko ammattia harjoittaa. Kaikille ovat tuttuja lääkärikeskukset, tilintarkastajayhteisöt ja asianajotalot. Keskittymien lisäksi näillä aloilla on yksittäisiä toimijoita, mutta ei enää pelkästään heitä. Yritysvälitysalalla on havaittavissa samankaltainen kehitysaskel. Yksittäisten yritysvälittäjien lukumäärä sekä liikevaihtovolyymit ovat jo pitkään olleet laskussa. Samaan aikaan alan suurimat toimijat ovat jatkaneet kasvuaan. Esimerkiksi vajaa kymmenen vuotta sitten 10 suurinta yritysvälittäjää teki noin 40 % koko alan liikevaihdosta, nyt ne tekevät jo 74 % (ks. kuva).

Jatka lukemista ”Yritysvälitystoiminta ammattimaistuu vauhdilla”