Yhtenien yhdistys kaikille omistajanvaihdoksia edistäville

Yritysvälittäjäin liitosta yhteinen yhdistys kaikille omistajanvaihdostoimijoille

16 vuotias Suomen Yritysvälittäjäin liitto päätti historiallisessa vuosikokouksessaan 23.10.2018 muuttaa yhdistys palvelemaan kaikkia omistajanvaihdosteeman kanssa työtätekeviä ja aiheesta kiinnostuneita.  Meneillään olevan sääntömuutoksen jälkeen ovet avataan yhtäläisesti jokaiselle taholle ja henkilölle, joka tuntee omakseen omistajanvaihdosten edistämisen ja sen parissa työskentelevien ammatillisten valmiuksien ylläpidon ja kehittämisen.

Vaikka yritysvälittäjät ovat ainut yksityisen sektorin ammattiryhmä, jonka leipä tulee pelkästään onnistuneista kaupoista, niin onnistumisiin tarvitaan monia muitakin ammattiryhmiä ja tahoja.

6.11.2018 julkaistussa valtakunnallisessa OV-barometrissä todetaan ”Oleellista onkin saumaton yhteistyö julkisten ja yksityisten asiantuntijapalvelujen välillä”.  31.10.2018 yhdistyksen hallituksen kokous laati yhdistykselle uudet säännöt, joiden 2§:ssä tähän tavoitteeseen annetaan työkalu; Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla.

Uudistuneessa yhdistyksessä jäsenyyksiä on neljää sorttia; henkilöjäsenet, yritys- ja yhteisöjäsenet (yritysvälittäjäjäsenet ja asiantuntijajäsenet), kunniajäsenet sekä kannatusjäsenet. Jäsenmaksut ovat henkilöjäseniltä 50 euroa toimintakaudessa ja yritys- ja yhteisöjäseniltä 100 euroa. Kertaluonteinen liittymismaksu on yritys- ja yhteisöjäseniltä 150 euroa, henkilöjäseniltä ei liittymismaksua peritä.

Jäsenten rekrytointi on jo alkanut, mutta jäseneksi voidaan hyväksyä vasta kun uudet säännöt on rekisteröity. Kun jäsenmäärä saadaan kasvamaan, niin yhdistys voi ryhtyä järjestämään koulutuksia, tapaamisia, julkaisemaan oppaita ja kaikilla muillakin tavoilla edistämään yhteistä asiaa saada omistajanvaihdokset sujumaan paremmin kuin koskaan. Yhdistys tuo luontevasti yhteen koko suomalaisen omistajanvaihdosten ekosysteemin. Toiminta käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen jäsenkokouksella, jossa ideoitaan yhteistä tulevaisuuttamme innovoidaan isolla porukalla.

Lähde mukaan! Tilaa jo nyt jäsenhakemus, säännöt ja lisätietoja osoitteesta info (at) syvl.fi

Toimitamme infoa, kun uudet säännöt on vahvistettu.

Liiton jäsenyys kertoo henkilön ja yrityksen vastuun- ja velvollisuudentunnosta yritysten omistajanvaihdoksissa sekä halusta edesauttaa arvostetun ja luotettavan yritysvälitys- ja omistajanvaihdostoiminnan kasvua maassamme.

Yrittäjien kokemukset yrityskaupoista ovat pääasiassa hyviä – Naiset ja pienet yritykset tarvitsevat eniten tukea

Yrityskauppakulttuuri on kehittynyt Suomessa. Tiistaina julkistetun tutkimuksen mukaan omistajanvaihdos nähdään yhä useammin tapana kasvaa ja ryhtyä yrittäjäksi.

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä eri puolilla Suomea lähes 50 000 yrityksessä seuraavan vuosikymmenen aikana. Näkymät yrityksen jatkamiselle ovat kuitenkin parantuneet: lähes 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Kokemukset jo tehdyistä yrityskaupoista ovat huomattavan positiivisia, ilmenee Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimusaineisto koottiin Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja kauppakamareiden jäseniltä. Barometriin vastasi 1 742 yrittäjää, joista 929 oli yli 55-vuotiaita ja 940 tätä nuorempia. Tutkimus julkistettiin tiistaina omistajanvaihdoskonferenssissa Helsingissä.

Tutkimus yrittäjien omistajavaihdosnäkymistä on toteutettu kaksi kertaa aikaisemminkin vuosina 2012 ja 2015. Tavoitteena on kartoittaa jatkuvuusnäkemyksiä, kokemuksia ja halukkuutta yrityskauppoihin sekä niihin liittyviä haasteita.

Tutkimuksesta vastaava Seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori ja dosentti Elina Varamäki näkee, että yrityskauppojen kulttuuri on kehittynyt Suomessa.

– Se vanha sanonta, että kaksi kolmasosaa yrityskaupoista epäonnistuu ei pidä paikkaansa tai se voi koskea suuria yrityksiä. Yrittäjillä on omia kokemuksia ja he pitävät niitä erittäin onnistuneina, Varamäki sanoo.

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 46 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle. Vastaava prosenttiosuus oli 39 vuonna 2015. Näin ollen 34 000 yritystä olisi tulossa myyntiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sukupolvenvaihdokseen tähtää 24 prosenttia vastaajista eli 13 500 yritystä halutaan siirtää perheen sisältä löytyvälle jatkajalle. Seitsemän prosenttia arvioi jatkajan löytyvän nykyisten omistajien joukosta.

Lopetusuhan alla on 22 prosenttia, eli 21 500 yritystä. Tämä vaihtoehto koski aiempaa voimakkaammin yhden hengen yrityksiä.

Uusi omistaja haluaa yrittää ja kasvaa

Aiemmin pienten yritysten omistajavaihdoksia on voitu katsoa välttämättömiksi omistajan ikääntyessä. Varamäen mukaan omistajavaihdokset ovat nykyään entistä useammin normaali tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yrityksen toimintaa. Hyvällä taloussuhdanteella on myötävaikutusta.

Tutkimuksen mukaan alle 55-vuotiaiden mielenkiinto yrityskauppoja kohtaa on kasvanut. Yrityksen myymisestä oli kiinnostunut 36 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 30 prosenttia. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli kiinnostunut 27 prosenttia, kun vastaava osuus oli 23 prosenttia vuonna 2015.

– Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi on kantanut hedelmää, Varamäki toteaa.

Yrittäjät tarvitsevat tukea

Kehitettävääkin on. Omistajanvaihdosten läpivieminen on yrittäjien mielestä yhä haasteellista. Vaativimpia kysymyksiä ovat ostajan löytäminen, hinnanmääritys, rahoitus ja verotus. Näihin yrittäjät toivovat helpotusta ja työkaluja.

Varamäen mukaan on kaksi ryhmää, jotka tarvitsevat erityistukea: 5–10 henkilöä työllistävät yritykset sekä naiset.

– 5–10 työntekijää työllistävät yritykset nousivat tutkimuksessa esiin. Niillä on toiseksi parhaat jatkuvuusnäkymät ja ne kehittävät yrityksiään aktiivisimmin. Samalla ne kokevat kaikki omistajavaihdoksiin liittyvät ongelmat isoimpina verrattuna muihin ryhmiin. Tähän pitäisi kiinnittää huomiota ja tarjota yhteiskunnallista tukea, sillä näitä yrityksiä on paljon, niillä on kasvutavoitteita ja ne ovat aktiivisia kehittäjiä. Isot yritykset pärjäävät aina ja niillä on omat neuvonantajansa, Varamäki sanoo.

Naisyrittäjät tarvitsisivat vertaistukea ja muiden naisten esimerkkejä.

– Naisyrittäjien tekemiä yrityskauppoja on julkisuudessa vähän. He tarvitsevat kannustusta ja tukea enemmän kuin miehet, Varamäki sanoo.

Tutkimuksen johtopäätöksissä ja toimenpide-esityksissä todetaan, että omistajavaihdosten tukeminen on parasta kasvuyrittäjyyden tukemista. Jatkuvuusnäkymillä on vahva linkki yritysten kasvutavoitteisiin ja kehittämishalukkuuteen.

– Niissä yrityksissä, joissa suunnitellaan omistajavaihdosta ja jatkaja on tiedossa, satsataan yritykseen eniten. Lisäksi alle 55-vuotiaat kehittävät yritystä aktiivisemmin kuin sitä vanhemmat. Omistajavaihdoksia tai ainakin kehittämisvastuunsiirtoa pitäisi alkaa tehdä yrityksissä aikaisemmin, Varamäki kertoo.

Elina Hakola

elina.hakola@yrittajat.fi

Koko tutkimusraportti löytyy täältä

Lue täältä juttu tilitoimistoyrittäjien omistajanvaihdoksesta